Motie Nieuwe zoek­lo­caties voor duurzame energie zijn hard nodig


17 september 2020

Motie 278/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 17 september 2020, ter bespreking van de “Ontwerp-RES en conceptbod”.

Constaterende dat:

  1. Het college het voorstel doet om 0,45 TW als aandeel van het regionale bod voor haar rekening te nemen en dus op te wekken in Utrecht;
  2. Het college in dit aandeel vooral rekent op doorgang van een grootschalig energielandschap in de polder Rijnenburg;
  3. Andere zoeklocaties niet proactief gedeeld worden met de gemeenteraad, waarvan Meijewetering een voorbeeld was, die blijkbaar al in een vergunningsfase verkeert.

Overwegende dat:

  1. De realisatie van het energielandschap pas in haar kinderschoenen staat en de realisering ervan nog niet zeker is;
  2. Het college erop bedacht moet zijn dat zij energieprojecten die niet doorgaan moet weten te compenseren met andere, nieuwe projecten om alsnog haar aandeel van 0,45 TW te behalen;
  3. Het college recentelijk is gestart met het in kaart brengen van mogelijke nieuwe zoeklocaties.

Roept het college:

  1. Op korte termijn, indien haalbaar bij de behandeling van de RSU, concreet te worden over nieuwe zoeklocaties die nader uitgewerkt gaan worden;
  2. De gemeenteraad een overzicht te sturen met daarin de zoeklocaties die zij momenteel op het oog heeft, inclusief de status van het project en de mate/wijze waarin het project bijdraagt aan de 0,45.

Jantine Zwinkels, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, S&S
Tim Schipper, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, PvdA, SBU, VVD

Tegen

PVV, GL, Denk, CU, D66