Clemens Streng


Frac­tie­me­de­werker

Clemens ondersteunt onze fractie als vrijwillig fractiemedewerker met achtergrondwerkzaamheden, het afleggen van werkbezoeken en woordvoering bij commissiedebatten. Clemens: "Economische groei, geld als doel, materialisme en consumeren zoals we dat nu kennen. Het zijn voorbeelden van verouderde systemen of fenomenen die we niet langer moeten willen hanteren en tegelijkertijd zitten ze enorm in onze samenleving gesleten. We zijn een enorme luxe standaard gewend en steeds kun je je afvragen “hebben we dit nu allemaal wel nodig, kan het niet een tandje minder?” Als we weer meer in verbinding kunnen komen met onze omgeving, de natuur, elkaar en onszelf, geloof ik dat onze verwachting over de kwaliteit van ons leven in de stad en in de samenleving meer in balans komt met de ecologie."