Erik Strandstra


Frac­tie­me­de­werker

Erik (1992) is fractiemedewerker bij de Utrechtse raadsfractie. In zijn functie houdt hij zich onder andere bezig met de thema's milieu, mobiliteit, energie, groen en privacy. Daarnaast is hij commissielid bij de Utrechtse Statenfractie (lees hier meer) en lid van het college van advies van de Partij voor de Dieren. Voorheen is Erik fractiemedewerker geweest bij de Utrechtse Statenfractie en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. Erik: "Het tegengaan van klimaatverandering is de grootste collectieve morele verantwoordelijkheid die de huidige en toekomstige generaties met elkaar verbindt. Alles is eraan gelegen dat we nú vol inzetten op duurzame energie, natuurbescherming en schone mobiliteit. En als we dat doen, dan zullen we voelen dat iedereen - mens én dier, nu én later - daarbij gebaat is."

Erik werkt op dinsdag, woensdag en donderdag op de fractie.

E-mail: e.strandstra@raad.utrecht.nl
Facebook: erikstrandstra
Twitter: @erikstrandstra
Instagram: @erikstrandstra

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws