Erik Strandstra


Frac­tie­me­de­werker

Erik (1992) is fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraad en lid van het college van advies van de Partij voor de Dieren. Ook is hij fractiemedewerker geweest bij de Utrechtse Statenfractie en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. Erik: "Het tegengaan van klimaatverandering is misschien wel de grootste collectieve morele verantwoordelijkheid die de huidige en toekomstige generaties met elkaar verbindt. Als we inzetten op duurzame energie, natuurbescherming en kleinschalige landbouw, zullen we voelen dat iedereen - mens én dier, nu én later - daarbij gebaat is."