Erik Strandstra


Frac­tie­me­de­werker

Erik (1992) is fractiemedewerker bij de Utrechtse raadsfractie. In zijn functie houdt hij zich onder andere bezig met de thema's milieu, mobiliteit, energie, groen en privacy. Daarnaast is hij commissielid bij de Utrechtse Statenfractie (lees hier meer) en lid van het college van advies van de Partij voor de Dieren. Voorheen is Erik fractiemedewerker geweest bij de Utrechtse Statenfractie en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. Erik: "Het tegengaan van klimaatverandering is de grootste collectieve morele verantwoordelijkheid die de huidige en toekomstige generaties met elkaar verbindt. Alles is eraan gelegen dat we nú vol inzetten op duurzame energie, natuurbescherming en schone mobiliteit. En als we dat doen, dan zullen we voelen dat iedereen - mens én dier, nu én later - daarbij gebaat is."

Erik werkt op dinsdag, woensdag en donderdag op de fractie.

E-mail: e.strandstra@raad.utrecht.nl
Facebook: erikstrandstra
Twitter: @erikstrandstra
Instagram: @erikstrandstra

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil onderzoek naar alter­natief voor de Noor­de­lijke Randweg Utrecht

De Partij voor de Dieren heeft tijdens een commissie in de gemeenteraad gepleit voor een onderzoek naar alternatieve maatregelen bij de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De huidige plannen zijn extreem duur en leiden niet tot een verbetering van de leefbaarheid. In de afgelopen periode is vast komen te staan dat er onvoldoende budget is om de noordelijke randweg met drie onderdoorgangen aan te l...

Bijdragen Vragen