Voor­beeldmail paar­den­races Maliebaan


Beste bestuursleden van DSK,

Op 24 september zijn jullie van plan om paardenraces te organiseren op de Maliebaan in Utrecht. Ik begreep dat de gemeente Utrecht hier geen subsidie voor wil verlenen, en dat de Dierenbescherming, de Vegan Student Association, Dier & Recht en anderen bezwaar hebben geuit tegen deze paardenraces, volgens de Dierenbescherming omdat “Deze paardenraces in strijd zijn met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier: het geeft blijk van weinig respect en degradeert het dier tot spelobject”. Ik ben het helemaal met deze bezwaren eens. Ik begrijp ook niet waarom juist júllie als diergeneeskundestudenten dergelijke dieronvriendelijke evenementen organiseren. (Toekomstig) dierenartsen zouden juist dierenwelzijn voorop moeten stellen en dieren niet moeten gebruiken voor evenementen ter vermaak van de mens.

Ik vraag jullie vriendelijk, maar dringend, de paardenraces te annuleren en jullie bezwaar in te trekken tegen het feit dat de gemeente Utrecht geen subsidie meer wil geven aan de paardenraces. In de gemeente Utrecht is gelukkig steeds minder ruimte voor dierenleed en meer ruimte voor dierenwelzijn. Ook in de maatschappij is er steeds meer aandacht voor de intrinsieke waarde en de welzijnswensen van dieren. Ondersteun deze ontwikkeling door te stoppen met deze paardenraces, en ook met jullie evenement Peerdepieten in Wolvega. De studie Diergeneeskunde zou juist voorop moeten lopen in de beweging naar een diervriendelijk Utrecht, niet achteraan.

Graag ontvang ik een reactie van jullie.

Met vriendelijke groet,

[Naam en woonplaats]