Monde­linge vragen Wil Utrecht bijdragen aan het door­breken van de escalatie van de vluch­te­lin­gen­crisis?


Indiendatum: mrt. 2020

Mondelinge vragen 14, 5 maart 2020

Veel Utrechters maken zich zorgen over de escalatie van de vluchtelingencrisis langs de Europese grenzen. Woensdagavond 4 maart verzamelden zich op initiatief van New Neighbours zo’n 300 Utrechters op het Domplein voor een wake. Zij schamen zich voor de Europese Unie en de nationale regeringen die onvoldoende doen om de escalatie te doorbreken en om te keren.

Terwijl in de overbevolkte kampen mensen en kinderen onder erbarmelijke en beschamende omstandigheden proberen te overleven, ontspint zich aan de buitengrenzen van Turkije en Griekenland een volgend humanitair drama. De rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en zelfs met intimidatie en geweld geschonden.

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children luiden de noodklok, en doen een oproep aan gemeenten: toon leiderschap en barmhartigheid en zet je in voor het lot van alleenstaande kinderen op de Griekse eilanden. De organisaties roepen de gemeenten op om een kopgroep van richtinggevers te vormen, een ‘coalition of the willing’, met als doel tenminste vijfhonderd kinderen die nu zonder ouders, zonder familie, zonder toekomst vastzitten in de onveilige vluchtelingenkampen een veilige toekomst in een Nederlandse gemeente te bieden.

Ook in andere grote steden in Nederland en in het buitenland, zoals Berlijn, neemt de lokale politiek initiatieven om solidariteit te tonen, op te roepen tot effectief ingrijpen en zelf vluchtelingen welkom te heten.

De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, S&S, PvdD, Denk, SP en Stadsbelang Utrecht delen de zorg over de escalatie van de vluchtelingencrisis en roepen het College in te gaan op de oproep van de samenwerkende NGO’s, mee te bouwen aan een “coalition of the willing’ en uit te spreken dat Utrecht bereid is om een deel van de vijfhonderd kinderen extra op te nemen.

De fracties hebben de volgende vragen aan het College:

  1. Is het college bereid de zorg uit te spreken over de escalatie van de vluchtelingencrisis en bij de Nederlandse regering aan te dringen op effectieve maatregelen om de crisis te doorbreken?
  2. Is het College bereid om mee te bouwen aan de “coalition of the willing’ waartoe de samenwerkende NGO’s oproepen?
  3. Is het College bereid om uit te spreken dat Utrecht een deel van 500 kinderen die nu zonder ouders, zonder familie, zonder toekomst vastzitten in de onveilige vluchtelingenkampen een veilige toekomst in een Utrecht te bieden?
  4. Is het College bereid om in overleg met organisaties als NIDOS, scholen, Vluchtelingenwerk, Stichting Vluchteling, Defense voor Children, Welkom in Utrecht en New Neighbours afspraken te maken om de opvang van die kinderen mogelijk te maken?
  5. Is het College bereid om bijvoorbeeld via Eurocity’s andere steden op te roepen tot soortgelijke initiateven?
  6. Welke andere mogelijkheden ziet het College om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de escalatie van de vluchtelingencrisis?

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, CU
Anne Marijke Podt, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Eva Oosters, S&S
Mahmut Sungur, DENK
Kenneth de Boer, SBU
Ruurt Wiegant, SP