Spek of Bonen? Op zoek naar oplos­singen voor het wereld­voed­sel­vraagstuk


6 januari 2021

Een bericht van Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht

Wat wij in de keuken beslissen bepaalt niet alleen wat we ’s avonds op tafel zetten, maar het bepaalt ook hoe de wereld van onze kinderen en kleinkinderen eruit zal zien. Om ook in de toekomst de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, staan we voor een grote uitdaging. Hoe kunnen wij dit doen in harmonie met onze omgeving, milieu, mens en dier? Om op zoek te gaan naar antwoorden op deze vraag, organiseert werkgroep Utrecht van de Partij voor de Dieren op maandagavond 18 januari via Zoom een avond over de wereldvoedselvoorziening.

Wat duidelijk is: de wereld blijven voeden is niet mogelijk met ons huidige voedselsysteem. Want wat is er mis met het huidige systeem? De ingeslagen weg van intensivering en schaalvergroting brengt enorm veel schade toe aan milieu, natuur en klimaat. Daarbij wordt wereldwijd ook nog eens 40% van de landbouwgrond gebruikt voor de productie van veevoer, om de dieren in de bio-industrie te voeden. Terwijl zonder de tussenkomst van dieren ditzelfde land véél meer mensen zou kunnen voeden, én er ruimte blijft voor de natuur. Onze eigen vork, lepel en mes zijn krachtige wapens om dagelijks bij te kunnen dragen aan een houdbaar voedselsysteem. Wat moet er veranderen? En hoe kan jij hieraan bijdragen? Hier wordt dieper op in gegaan tijdens deze avond.

Tijdens de avond zullen vier sprekers, ieder vanuit hun eigen achtergrond, hun licht schijnen op dit vraagstuk. Vervolgens is er ruimte voor de sprekers om in te gaan op jouw vragen tijdens een Q&A.

Sprekers:

Hanneke van Veghel, gespecialiseerd in landbouw, veehouderij en de duurzame productie van voedsel. Onlangs verscheen haar nieuwe boek “Dieet voor een betere planeet”. Ze zal zich richten op vijf thema’s: dierlijke producten, voedselverspilling, eerlijke handel, duurzame boodschappen en gezondheid.

Jan Degenaar, oprichter van stichting Lekker Landgoed en ontwikkelaar van het Utrechtse Voedselbos Haarzuilens, zal vertellen over de potentie van zijn voedselbos, waar 150 eetbare planten staan, om bij te dragen aan ecologische voedselproductie. Wat is er nodig opdat voedselbossen op termijn een substantiële bijdrage leveren aan de lokale voedselproductie?

Anja Hazekamp is Europarlementariër namens de Partij voor de Dieren. Zij maakt zich sterk om het gemeenschappelijke EU-landbouwbeleid van tafel te krijgen. Vlak voor het kerstreces schreef zij nog een belangrijk rapport over The Farm to Fork Strategy, waarin zij de EU oproept om volop in te zetten op een landbouw die recht doet aan klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Tot slot vertelt Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, over de landelijke politiek en over de manieren waarop de PvdD voortdurend aandringt op de overgang naar een duurzaam voedselsysteem: kleinschaliger, meer plantaardig, regionaal geproduceerd en zonder landbouwgif en kunstmest. Wat doet de politiek nu en wat zou de politiek moeten doen om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende voedsel voor iedereen is?

De thema-avond wordt geleid door Laura van Roekel, fractie-ondersteuner bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie en lid van de werkgroep Utrecht van de Partij voor de Dieren. De vragen worden gemodereerd door Michiel Knol, voorzitter van de afdeling Utrecht van de Partij voor de Dieren.

Ben jij ook geïnteresseerd in oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk? En wil je verschillende invalshoeken horen, zowel praktisch als politiek? Je bent van harte welkom!

De avond vindt plaats via Zoom van 19.30-21.30 uur, met inloop vanaf 19.15 uur.
Om 21.30 uur is er de optie om in kleine groepjes kort na te praten in break-out rooms.

Het evenement is gratis toegankelijk. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via de volgende link: https://forms.gle/a1KmvkRfQAzJiWdD7.

Heb je nu al vragen voor de sprekers? Die kun je via het aanmeldformulier alvast stellen! Eén dag voor het evenement krijgt je de Zoom-link toegestuurd. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

We raden je aan de documentaire One Single Planet (deel: wereldvoedselverdeling) te kijken voor de start van het event. Deze documentaire duurt 25 minuten en vind je hier: http://www.onesingleplanet.nl/voedselzekerheid. (PS: Dit is niet noodzakelijk om de lezingen te kunnen volgen).

We hopen je 18 januari te zien!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief