Meisje Op De Schommel In Het Groen Pixabay Rechtenvrij

Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport

De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd. De gemeente helpt bij het tegengaan van eenzaamheid, het aanpakken van laaggeletterdheid en het vergroten van digitale vaardigheid bij haar inwoners.