Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport


Volwaardig meedoen voor iedereen

De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport

Wat we hebben bereikt

  • Natuurinclusief bouwen

    In Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Den Haag wordt ingezet op natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen rekening wordt gehouden met stadsnatuur. Er komt onder andere meer groen op en om gebouwen en de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen worden verbeterd. In veel wijken in Nederland is een gebrek aan groen en natuurinclusief bouwen is hiervoor een goede maatregel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren: “Festi­va­li­sering Utrecht loopt uit de hand”

PvdD stelt meer dan 40 vragen aan college van B&W over onder meer duurzaamheid, ecologie en spreiding

De Partij voor de Dieren vindt dat het college van B&W onvoldoende inzet op onder meer duurzaamheid, ecologie en het tegengaan van overlast door het toenemende aantal evenementen in Utrecht. Ook vindt de partij het college niet daadkrachtig genoeg bij het opstellen van locatieprofielen voor evenementen, en is ze teleurgesteld over de collegebijeenkomst hierover. Raadslid Maarten van Heuven: “De in...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws