Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport


Volwaardig meedoen voor iedereen

De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport

Wat we hebben bereikt

  • Spelen in het groen

    Een motie van de Partij voor de Dieren voor spelen in het groen werd in november 2019 overgenomen door het college van B&W. De motie riep ertoe op om bewoners en ontwerpers te stimuleren te kiezen voor groene speelplekken voor kinderen. Dit komt ten goede aan hun fysieke en psychische gezondheid.

  • De Machinerie duurzaam

    Een motie van de Partij voor de Dieren voor een duurzame Machinerie (culturele hotspot waar ook scholieren en studenten gaan langskomen) werd in december 2019 aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad. De motie riep ertoe op om de initiatiefnemers te vragen te kiezen voor circulair verbouwen, vergaande duurzaamheidsmaatregelen en daarbij te streven naar een BREAAM renovatiecertificaat;

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Voor­jaars­no­t­ape­ri­kelen rond dieren, natuur en milieu

De afgelopen maand heeft de Utrechtse gemeenteraad zich druk beziggehouden met de Voorjaarsnota 2021 en de Jaarstukken 2020 van het college van B&W. In de Voorjaarsnota doet het college voorstellen om het beschikbare geld voor de gemeente te besteden en de gemeenteraad kan dan voorstellen doen om het geld anders te besteden en/of de inzet van het college anders te verdelen. De Partij voor de Dier...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws