Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport


Volwaardig meedoen voor iedereen

De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport

Wat we hebben bereikt

  • Spelen in het groen

    Een motie van de Partij voor de Dieren voor spelen in het groen werd in november 2019 overgenomen door het college van B&W. De motie riep ertoe op om bewoners en ontwerpers te stimuleren te kiezen voor groene speelplekken voor kinderen. Dit komt ten goede aan hun fysieke en psychische gezondheid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Utrecht maakt werk van een Voed­sel­agenda

Gezond en duurzaam, mede op verzoek van de Partij voor de Dieren

Voedsel is een dagelijkse levensbehoefte, want eten is nu eenmaal nodig om in leven te blijven. Voedsel geeft ook geluk, als het een beetje lekker is tenminste. Door te kiezen voor gezond en duurzaam voedsel kun je jezelf en de wereld een heel stuk beter maken. De Partij voor de Dieren vindt voedsel een belangrijk onderwerp dat meer aandacht moet krijgen in het gemeentelijk beleid. Door zelf het o...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws