Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport


Volwaardig meedoen voor iedereen

De gemeente zorgt voor inwoners die hulp nodig hebben en organiseert toegankelijke zorg- en ontmoetingsvoorzieningen. Inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen door goed onderwijs, betaalbare en gevarieerde sport-, kunst- en cultuurmogelijkheden. Mensen moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Het recht op privacy, gelijke behandeling en zelfontplooiing wordt gerespecteerd.

Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport

Wat we hebben bereikt

  • Spelen in het groen

    Een motie van de Partij voor de Dieren voor spelen in het groen werd in november 2019 overgenomen door het college van B&W. De motie riep ertoe op om bewoners en ontwerpers te stimuleren te kiezen voor groene speelplekken voor kinderen. Dit komt ten goede aan hun fysieke en psychische gezondheid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren neemt als paarden deel aan Sint Maarten Parade

Mensen vormden alternatief voor echt paard na bezwaren PvdD en omstanders

Afgelopen zaterdag liep Partij voor de Dieren Utrecht mee met de Sint Maarten Parade in Utrecht, als vervanging van het echte paard dat vorig jaar werd gebruikt en waar we toen bezwaar tegen maakten. Zes vrijwilligers, onder wie onze fractievoorzitter Maarten van Heuven, droegen prachtige papieren paardenhoofden met lichtjes erin tijdens de Parade. Zij beeldden zo ieder een paard uit en trokken ee...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws