Dieren­welzijn


Ook dieren zijn inwoners van Utrecht en hebben het recht om te leven naar hun aard. Maar zij kunnen niet zelf opkomen voor hun belangrijk. De Partij voor de Dieren wil dat Utrecht zo is ingericht dat er plaats is voor dieren, of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis.

Een beschaafde gemeente kan niet zonder deugdelijk dierenwelzijnsbeleid. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen haar gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren. Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn van het beleid, zodat de gemeente werkelijk bescherming biedt aan al haar inwoners. Om dierenleed te voorkomen en te bestrijden, is het belangrijk dat bij elke beslissing van de gemeente waarbij dieren een rol spelen, ook de belangen van dieren serieus worden meegewogen.

Dierenwelzijn

Wat we hebben bereikt

  • Meer aandacht en geld voor dierenwelzijn

    Dankzij de komst van de Partij voor de Dieren in de Utrechtse gemeenteraad in 2014 werd er een wethouder dierenwelzijn aangesteld en werd er een nieuwe versie gemaakt van de dierenwelzijnsnota van de gemeente Utrecht. De vorige versie dateerde uit 1999 en was ook inhoudelijk erg verouderd. Daarnaast is er nu meer aandacht en geld voor dierenwelzijn in de gemeente, omdat de Partij voor de Dieren keer op keer wijst op het feit dat dieren ook inwoners van Utrecht zijn met recht op bescherming en verzorging.

  • Verkoop dieren bij dierenwinkels en tuincentra en levende kerststallen

    PvdD Utrecht pleit al sinds haar komst in de gemeenteraad voor een stop op de verkoop van dieren bij tuincentra en dierenwinkels. De wethouder Dierenwelzijn ging op ons verzoek spreken met diverse tuincentra en dierenwinkels en de verkoop van dieren is hierdoor afgenomen. Zo is Intratuin Koningsweg gestopt met de verkoop van konijnen en knaagdieren en verwijzen ze mensen nu naar opvangcentra voor deze dieren. Ook neemt het aantal kerststallen met levende dieren af door onze inspanningen. Zo wordt er in december 2018 geen levende kerststal meer ingezet bij Museum Catharijneconvent.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD: Bomenkap en ontruiming the Swamp voorbarig

De Partij voor de Dieren stelt donderdag 22 november vragen aan het college van B&W over het onrechtmatig kappen van bomen aan de Griffioenlaan. In het zogenoemde The Swamp hadden zich mensen gevestigd die het jonge bos naar eigen zeggen beschermden tegen illegale bomenkap. Zij gaven aan dat de benodigde kapvergunningen nog niet rond zouden zijn en bij navraag door de Partij voor de Dieren blijkt ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws