Catharijnesingel Zocherpark Voorjaar Groene Bomen Foto Maarten

Natuur, biodiversiteit, groen en water

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen.

Biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Utrecht versteent. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze stad een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Mensen zijn niet de enige bewoners van Utrecht. Daar lijkt het echter soms wel op: het leefgebied van dieren wordt meer en meer volgebouwd met woningen, kantoren, wegen en recreatieplekken. Om Utrecht voor alle soorten leefbaar te houden moet er meer geïnvesteerd worden in behoud en bescherming van het leefgebied van dieren, bijvoorbeeld door mensvrije zones aan te wijzen.