Natuurlijk: een leefbaar Utrecht


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen.

Biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Utrecht versteent. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze stad een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Natuurlijk: een leefbaar Utrecht

Wat we hebben bereikt


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Door PvdD wordt dienst­ver­lening omtrent geluids­overlast verbeterd

Veel inwoners van Utrecht ervaren dat de gemeente hun klachten over festivalherrie niet accuraat afhandelt. Dat blijkt uit de reacties die de Partij voor de Dieren Utrecht ontving op haar Meldpunt Festivaloverlast. Aanleiding voor het openen van dit meldpunt was de bewering van de wethouder Economie & Evenementen dat de gemeente prima omgaat met klachten over hard geluid.

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws