Natuur, biodi­ver­siteit, groen en water


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen.

Biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Utrecht versteent. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt onze stad een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Mensen zijn niet de enige bewoners van Utrecht. Daar lijkt het echter soms wel op: het leefgebied van dieren wordt meer en meer volgebouwd met woningen, kantoren, wegen en recreatieplekken. Om Utrecht voor alle soorten leefbaar te houden moet er meer geïnvesteerd worden in behoud en bescherming van het leefgebied van dieren, bijvoorbeeld door mensvrije zones aan te wijzen.

Natuur, biodiversiteit, groen en water

Wat we hebben bereikt

 • Verbod op plastic en metalen confetti

  Een voorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op plastic en metalen confetti werd in juli 2019 unaniem door de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. Hiermee wordt voorkomen dat kleine snippers, al dan niet gedeeltelijk gemaakt van plastic en metaal in buitenlucht verspreid wordt en daarmee eindigt als ongewenst zwerfafval.

 • Verplichte herplant bij bomenkap

  Iedere gekapte boom wordt in Utrecht voortaan vervangen door een nieuwe boom. Op initiatief van de Partij voor de Dieren besloot de gemeenteraad in september 2018 unaniem bij het verlenen van een kapvergunning de verplichting tot herplant op te leggen. Na bomenkap moet er nu altijd herplant worden, waardoor het bomenaantal in de stad op peil blijft en niet meer afneemt.

 • Oorspronkelijke boomstructuur op de Neude hersteld

  Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren, die door de hele gemeenteraad werd gesteund, komen er weer bomen terug op de Neude. De eerste bomen zijn al geplant. Er stonden in 2004 nog 25 bomen op dit plein, maar nu zijn dit er nog maar 9. In Utrecht worden steeds meer bomen gekapt en de binnenstad wordt steeds grijzer door beton en stenen. De Partij voor de Dieren wil Utrecht vergroenen, en voorkomen dat bomen en groen verdwijnen.

 • Andere inspanningen voor bomen en groen

  Kijk voor andere inspanningen van Partij voor de Dieren Utrecht op het gebied van natuur, biodiversiteit, groen en water bij onze resultaten en onze nieuwsberichten (zie het tab Nieuws bovenaan iedere webpagina). Je kunt ook zoeken op 'bomen' en 'groen' in de zoekbalk op onze homepage, dan vind je onze moties, amendementen, schriftelijke en mondelinge vragen hierover.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws