Resul­taten


In april 2014 trad de Partij voor de Dieren met een gemeenteraadslid toe tot de Utrechtse gemeenteraad. Sinds 2018 zitten we met twee raadsleden in de raad.

We zijn de eerste politieke partij die niet de korte termijn belangen van de mens centraal zet, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. Sinds onze komst in de Utrechtse gemeenteraad zetten we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda, met resultaat. We zetten ons in voor de waarden die er écht toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier.

Hieronder een greep uit onze resultaten sinds april 2014:

2020

 • Na aandringen van de Partij voor de Dieren zijn op diverse locaties in Utrecht (Zeedijk, nieuwe deel Singel) armaturen (lichtpunten) langs het water afgeplakt aan de waterkant, om lichtvervuiling richting het water/waterdieren te voorkomen.
 • Dankzij de PvdD worden er in plaats van op de natuurplas bij de Haarrijseplas, op de recreatieplas zonnepanelen aangelegd, en worden er natuurwaarden toegevoegd.
 • Het college nam een motie van de PvdD over die erom verzocht bij het toestaan van zogenoemde winterterrassen het gebruik van terrasverwarmende heaters niet toe te staan.
 • Dankzij inspanningen van de Partij voor de Dieren om hengelen tegen te gaan in Utrecht mag nu in nieuwe gedeelten water niet worden gehengeld, zoals het nieuwe gedeelte van de singel.
 • Aan de REP (Ruimtelijk-Economisch Programma) wordt door een motie van de PvdD de Donuteconomie toegevoegd (blijven werken binnen de grenzen van de aarde)
 • De Partij voor de Dieren voegde met een aangenomen motie de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis toe aan de besprekingen van de REP (Ruimtelijk-Economisch Programma), daar was geen aandacht voor.
 • In het nieuwe maaibestek zijn op basis van onder meer de motie
  Biodiversiteit voorop in het groenbeheer
  meerdere aanpassingen gedaan: meer hooiland en ruigte, hooiland 1x maaien omzetten naar hooiland 2x maaien, restricties op de maaizuigcombinatie
  en toewerken naar het Kleurkeur van de Vlinderstichting. Met onder meer dit als resultaat.
 • Door mondelinge vragen van de PvdD kregen we in juli 2020 een brief over aanpassingen in projectmatige bomenkap: bij wortelopdruk worden bomen niet zomaar meer gekapt, maar worden stoepen meer hersteld, en bewoners worden eerder geïnformeerd over geplande bomenkap in hun straat (zodat ze (meer) tijd hebben om bezwaar te maken).
 • De wethouder Economie zegde naar aanleiding van een motie van de PvdD toe dat hij gaat onderzoeken hoe Utrecht kan bijdragen aan het verkleinen van het risico op uitbraak en verspreiding van zoönotische pandemieën. Hij komt in juli 2021 met een Utrechtse doorvertaling van een landelijk onderzoek hiernaar.
 • De PvdD diende een motie in, omdat het college in zee ging met Gazprom voor de afname van gas (zij boren op de Noordpool en worden in verband gebracht met corruptie). Deze motie is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.
 • Naar aanleiding van een melding aan de PvdD van een net getrouwde vrouw die een trouwboekje met leer aangeboden kreeg en dit weigerde vanwege dierenwelzijn, gaf Burgerzaken direct een opdracht uit om te bekijken hoe/wanneer over te gaan op een meer dier- en milieuvriendelijk alternatief.
 • De gemeente moet nav een motie van de PvdD in gesprek met de RUD en de provincie op het gebied van toezicht en handhaving rond het afsteken van vuurwerk
 • Op verzoek van de Partij voor de Dieren (en SBU) zoekt de gemeente meer locaties voor stadstuinen en moestuinen
 • In de nieuwe aanbesteding voor de catering van de gemeente wordt dankzij de Partij voor de Dieren nu rekening gehouden met dierenwelzijn: "Hierin is onder andere duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn en goed werkgeverschap voor de cateringmedewerkers gewaarborgd." (Raadsbrief 4 maart 2020)
 • Burgemeester Jan van Zanen deed tijdens een commissievergadering omtrent de coronacrisis de toezegging om het plaatsen van dierenartsen en dierenhulpverleners op de lijst van vitale beroepen onder de aandacht te brengen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, na een verzoek hierom van Partij voor de Dieren.

2019

 • Het college van B&W onderzoekt op verzoek van de PvdD (en GL) de mogelijkheden voor een terugkerende chipactie voor katten (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Op verzoek van de PvdD heeft het college van B&W nu vastgelegd in de Nota Dierenwelzijn dat in de gemeentelijke organisatie geen foie gras, paling, blank kalfsvlees en insecten worden geserveerd, en evenmin levende dieren zoals kreeften, krabben, oesters, mosselen, garnalen en gamba's
 • Het college gaat op verzoek van de PvdD in gesprek met woningverhuurder Mitros over het verwijderen van gifbakken tegen ratten en muizen in de openbare ruimte
 • Het college onderzoekt op verzoek van de PvdD (en de CU) een mogelijk verbod op het voederen van dieren in de openbare ruimte (denk aan het voeren van eenden met brood)
 • Het college van B&W praat op verzoek van de PvdD en Comité Dierennoodhulp met de organisatie Hofganzen voor de opvang van kippen uit het Julianapark (in plaats van de dieren te doden) (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Het aantal wateren waar gehengeld mag worden in Utrecht wordt niet uitgebreid. Dit is een (eerste) resultaat van het pleidooi van de PvdD om te stoppen met het toestaan van hengelen in Utrecht. Het college gaat nu onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om het aantal hengelwateren in Utrecht terug te dringen. Hengelen wordt tevens op verzoek van de PvdD bestempeld als een ernstige lijdensweg door het college van B&W (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Er komt op verzoek van de PvdD (en GL) meer informatie over de goede verzorging van huisdieren en over meer dierenwelzijnsissues op de site van de gemeente (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Op verzoek van de PvdD is er meer inzet op het welzijn van huisdieren bij huisuitzettingen en staat daar nu meer informatie over in de nieuwe Nota Dierenwelzijn
 • Op verzoek van de PvdD is het college van B&W in gesprek met Amsterdam en Rotterdam over hun (betere) minimabeleid op het gebied van huisdieren (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Door herhaaldelijk te pleiten voor het steunen van de Dierenvoedselbank in Utrecht en het erbij betrekken van deze organisatie als het gaat om steun aan Voedselbanken en minima is er meer aandacht voor deze belangrijke voorziening bij het college van B&W
 • Op verzoek van de PvdD gaat het college van B&W in gesprek met de gemeente Apeldoorn over hun (betere) aanpak op het gebied van honden die 'agressief' gedrag vertonen. Deze honden worden door het college ook niet meer als 'agressieve honden' bestempeld in de nieuwe Nota Dierenwelzijn
 • Er komen op verzoek van de PvdD jaarlijkse rapportages over het aantal en de soorten dieren die in het kader van 'faunabeheer' (jacht) gedood zijn in de gemeente Utrecht, evenals het aantal keren dat er gif gebruikt is voor het doden van ratten (helaas kregen we geen meerderheid/steun om dit helemaal te stoppen) (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • De Dierenbescherming en de Dierenambulance worden meer betrokken (gevraagd en ongevraagd) bij dierenwelzijnskwesties in Utrecht, zoals dieren die niet meer het water uit kunnen komen bij hoge kades, preventie van ratten'overlast'etc, op verzoek van de PvdD (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Dierenwelzijn wordt nu meer geïntegreerd in meer beleidsterreinen van de gemeente Utrecht op verzoek van de PvdD (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Het college van B&W neemt op verzoek van de PvdD stelling tegen het doodschieten van katten in de gemeente (nieuwe Nota Dierenwelzijn)
 • Op verzoek van de PvdD gaat de gemeente in gesprek met de exploitant van de reclamedisplays in Utrecht om hen over te halen mee te doen met de Nacht van de Nacht (en dus hun displays uit te doen tijdens deze avond en nacht)
 • Dankzij de motie Behoud waar­de­volle initi­a­tieven in de Merwe­deka­naalzone blijven waardevolle creatieve, sociale en sportieve initiatieven (zoals Vechtclub XL, Stadstuin, Alchemist, Skatepark en Boulderhal) behouden in dit gebied.
 • Bij het nieuwe Zandpad komt nu (tijdelijke) natuur dankzij een motie van de PvdD
 • Het nieuwe Zandpad wordt duurzaam en natuurinclusief ingericht dankzij een motie van de PvdD
 • De PvdD vroeg met steun van de SP en PvdA de wethouder Dierenwelzijn om andere gemeenten aan te sporen de Vogelopvang in Utrecht financieel te steunen (omdat zij er ook gebruik van maken). Dit gaat ze doen, en ze gaat ook praten met de provincie en de Vogelopvang zélf over meer steun.
 • Het voorstel van de PvdD voor het vergroenen van (en minder asfalt op) de middenbaan op de Maliebaan is door het college overgenomen
 • Door een verzoek van de PvdD wordt het aantal vierkante meters waarvoor je subsidie voor een groen dak kunt aanvragen bij de gemeente verkleind van 20 naar 10 m2.
 • 1 Januari 2020 wordt de Ja Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd dankzij een motie van de Partij voor de Dieren
 • Dankzij een verzoek van de Partij voor de Dieren communiceert de gemeente per 2019 actief over het adopteren van een kerstboom in plaats van alleen het kopen van een boom. Dit scheelt veel bomenkap.
 • Het amendement Geen dieren in de cultuursector werd aangenomen
 • Een amendement voor duurzaamheid in de cultuurnota, die culturele instellingen oproept zich in te zetten voor duurzaamheid, werd aangenomen
 • Een amendement die opriep geen (deels) plastic en metalen confetti meer te gebruiken in Utrecht werd unaniem aangenomen
 • Grote meerderheid Utrechtse raad stemt voor motie Klimaatcrisis Partij voor de Dieren
 • Motie 80 kilometer per uur op de hele Utrechtse Ring aangenomen
 • Motie Biodi­ver­siteit voorop in het groen­beheer overgenomen door de wethouder
 • Motie GF-inzamelen in de Binnenstad aangenomen
 • Dankzij een oplettende bewoner en de PvdD ging een ganzenparade (ganzen die in een rijtje achter een tamboer aan moesten lopen) bij Leidsche Rijn Centrum niet door (artikel: Telegraaf)
 • In september 2019 start het college van B&W met een aanpak voor afvalvrije scholen, op verzoek van de Partij voor de Dieren
 • Het college van B&W is bereid om uit te zoeken wat de invloed van vaarverkeer in Utrecht is op flora en fauna/ecologie
 • Dankzij vragen van de Partij voor de Dieren ging een vuurwerkshow in het Máximapark op Koningsdag niet door
 • Dankzij een motie en een mail van de PvdD naar de organisatie van het Diergeneeskunde Outdoor Event gaat een geplande roofvogelshow op dit event niet door
 • Jumbo bevestigt in februari 2019 gestopt te zijn met de verkoop van levende kreeften in ál haar foodmarkets, na intensief contact met en een petitie van PvdD Utrecht
 • Naar aanleiding van een overgenomen motie van de PvdD zeggen zeven Utrechtse ondernemers te zullen stoppen met de verkoop van levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie, of dit serieus te overwegen.
 • Na aandringen van de PvdD spreken de colleges van Utrecht en Stichtse Vecht hun zorgen over groei van de luchtvaartsector uit bij de minister.

2018

2017

2016

2015

2014