Motie Meld­plicht leegstand


9 november 2017

Motie 229/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018,

Constaterende dat:

  • In Utrecht enorme woningnood is, terwijl er ook veel leegstand is van gebouwen;
  • Het terugdringen van leegstand een doelstelling is binnen de Programmabegroting;
  • Er in Amsterdam een meldplicht voor leegstand van kantoren bestaat die vorig jaar met unanieme steun van de Amsterdamse gemeenteraad is uitgebreid met een meldplicht voor leegstand van woningen;
  • Het niet melden van leegstand na zes maanden beboet kan worden, en dat dat onlangs voor het eerst daadwerkelijk is gebeurd[1].

Overwegende dat:

  • De meldplicht vooral bedoeld is in de richting van speculanten die wel een pand aankopen, maar het niet verhuren in afwachting van verdere stijging van de huizenprijzen;
  • Deze meldplicht als een instrument werkt om leegstand beter inzichtelijk te maken en mogelijk te verhelpen.

Roept het college op om:

  • De Amsterdamse meldplicht voor leegstand van kantoren en woningen te onderzoeken en te vertalen naar Utrecht en ook hier te introduceren;
  • Hiertoe uiterlijk in het tweede kwartaal van 2018 een plan voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Ruben Post, PvdA
Reinhild Freytag, Student & Starter

[1]: https://www.volkskrant.nl/binnenland/amsterdamse-wethouder-geeft-boete-wegens-leeg-pand~a4514580


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Evaluatie van en visie op Utrechtse duurzaamheidssector

Lees verder

Motie Als Amsterdam het kan, kan Utrecht het ook: 40-40-20

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer