Eva van Esch


Frac­tie­voor­zitter

Eva van Esch (1986) werkt naast haar raadslidmaatschap als communicatiemedewerker en social media manager op het partijbureau van de Partij voor de Dieren. Ze studeerde HBO Journalistiek en volgde een master Milieu-Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor haar studie liep ze stage bij Natuur en Milieu en ze voerde haar masterscriptie uit bij Milieu Centraal. Eva: “Utrecht is bij uitstek een stad waar we een mooie rol vervullen als aanjager van andere politieke partijen, omdat het al een groen karakter heeft, maar er nog behoorlijk veel werk te verzetten is om Utrecht écht dier-, natuur- en milieuvriendelijk te maken.”

Gerelateerd

Dankzij Partij voor de Dieren: Utrechtse dieren­ver­blijven en natuur­ge­bieden vuur­werkvrij

Dankzij herhaaldelijke pleidooien van de Partij voor de Dieren worden dierenverblijven en natuurgebieden in Utrecht voor onbepaalde tijd aangewezen als vuurwerkvrije zones. De partij blijft zich inzetten voor meer van dergelijke zones, zodat ook stadsparken – en uiteindelijk de hele stad – vuurwerkvrij worden. Vorig jaar zijn 27 Utrechtse dierenverblijven door de gemeente geholpen met het weren v...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws