Raads­bij­drage Visie­do­cument Wolven­plein


18 juli 2019

Tijdens de commissie merkte de Partij voor de Dieren al wel dat de wethouder niet bepaald happig was om nog suggesties vanuit de raad mee te nemen richting het Rijksvastgoedbedrijf. Dat dit een gezamenlijke visie is en we maar geluk moeten hebben dat het Rijksvastgoedbedrijf dit op deze manier wilde doen, betekent nog niet dat wij als gemeenteraad niet alles uit de kast moeten trekken om deze visie zo goed mogelijk te maken.

En wat ons vooral stoort, is het gebrek aan eisen in dit visiedocument. Gelukkig heeft Groenlinks een paar goede moties ingediend om deze visie verder aan te scherpen en die ondersteunen wij dan ook van harte.

Voor de Partij voor de Dieren blijft vooral het punt van de vergroening van het Wolvenplein over als belangrijk punt voor vandaag. Wij vinden dat als dit gebied onderdeel gaat uitmaken van de stedelijke groenstructuur ontharding van het nu verharde binnenplein in ieder geval moet gebeuren. Daarnaast kan de mogelijke nieuwbouw met groene daken en gevels worden uitgevoerd en is het Rondje Singel essentieel om het groen in onze stad de ruimte te geven die het verdient. En daarom hebben we hierover een motie gemaakt, waarvan het dictum luidt:

Roept het college op:

  • Aan het Rijksvastgoedbedrijf nadrukkelijk mee te geven dat de uiteindelijke koper substantieel groen moet toevoegen aan dit gebied door middel van ontharding van het binnenterrein en het inpassen van groene daken en/of gevels bij nieuwbouw.