Partij voor de Dieren kritisch over maai­beleid gemeente Utrecht


Te vaak wordt er te vroeg of te veel groen gemaaid.

De Partij voor de Dieren volgt het maaibeleid in de gemeente Utrecht nauwgezet, omdat er veel incidenten worden gemeld met het per ongeluk of met opzet maaien van bijvoorbeeld bloemrijke stukken groen of oeverbeplanting, terwijl dieren hier sterk afhankelijk van zijn.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Dieren­welzijn

Natuur, biodi­ver­siteit, groen en water

Wonen, vervoer, economie en festivals

Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport

Eman­ci­patie, veiligheid, financiën en lokale demo­cratie

Klimaat, energie, milieu en consumptie

Onze mensen

Maarten van Heuven

Fractievoorzitter en raadslid

Maarten van Heuven (1977) studeerde Cultuurwetenschappen en is sinds 2018 raadslid. Van Heuven is actief geworden voor de Partij voor de Dieren omdat hij niet langer kan aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu en de klimaatverandering. "Het streven naar meer, en naar altijd maar groei moet een keer ophouden. We stellen steeds maar de belangen van mensen voorop, putten de natuur en de aarde t...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren kritisch over maai­beleid gemeente Utrecht

De Partij voor de Dieren is kritisch over het maaibeleid dat in de gemeente Utrecht wordt gevoerd. Te vaak wordt er te vroeg of te veel groen gemaaid. Bijvoorbeeld omdat bermen nog in bloei staan en er op een later tijdstip gemaaid zou moeten worden, groen dat door bewoners wordt beheerd wordt gemaaid door de gemeente of aannemers en er wordt zwerfafval gemaaid waardoor overal kleine stukjes blik ...

Partij voor de Dieren en GroenLinks dienen voorstel in voor vuur­werk­verbod vanaf jaar­wis­seling 2021-2022

Donderdag 1 oktober bieden de Partij voor de Dieren en GroenLinks een initiatiefvoorstel aan de Utrechtse raad aan voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het initiatiefvoorstel gaat uit van een verbod met ingang van de jaarwisseling 2021-2022 en bevat een inspraaktraject voor bewoners, gezondheidsorganisaties, vuurwerkverkopers en andere belanghebbenden. De raad beslist in novemb...

Werken binnen de grenzen van de aarde

De aanhouder wint! In de gemeenteraadsvergadering van 17 september besprak de gemeenteraad het Raadsvoorstel Aangepast beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma (REP). Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad stemde ermee in om in ruimtelijk en economisch beleid de limieten van onze planeet te respecteren. Een geweldige overwinning, temeer ons amendement hierover vorig jaar nog werd w...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid