Roep de noodtoestand uit voor het klimaat


De Partij voor de Dieren dient hiertoe een motie in tijdens de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019

De Partij voor de Dieren wil dat Utrecht hiermee een krachtig signaal afgeeft dat er een maximale, gezamenlijke inspanning nodig is om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Dieren­welzijn

Natuur, biodi­ver­siteit, groen en water

Wonen, vervoer, economie en festivals

Welzijn, onderwijs, cultuur, werk en sport

Eman­ci­patie, veiligheid, financiën en lokale demo­cratie

Klimaat, energie, milieu en consumptie

Onze mensen

Maarten van Heuven

Raadslid en tijdelijk fractievoorzitter

Maarten van Heuven (1977) studeerde Cultuurwetenschappen en is behalve raadslid ook redacteur voor het VPRO-muziekprogramma Vrije Geluiden. Hij is raadslid geworden voor de Utrechtse Partij voor de Dieren omdat hij niet langer kan aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu en de klimaatverandering. "Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren vraagt om nood­toe­stand voor het klimaat

Utrecht, 19 juni 2019 – De Partij voor de Dieren roept het Utrechtse college van B&W tijdens de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019 op om, in navolging van diverse landen en steden wereldwijd, de klimaatnoodtoestand uit te roepen en tevens alle nodige maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. De Partij voor de Dieren wil dat Utrecht hiermee een krachtig signaal afgeeft dat er...

Partij voor de Dieren: nieuwe Nota Dieren­welzijn niet dier­vrien­delijk genoeg

De Partij voor de Dieren vindt de nieuwe nota Dierenwelzijn, die deze week gepresenteerd is door het college van B&W, niet diervriendelijk genoeg. De meeste nieuwe diervriendelijke maatregelen die erin staan zijn moties en voorstellen van de Partij voor de Dieren geweest [1] en andere punten zijn vooral voortzetting van dieronvriendelijk beleid, zoals hengelen, het doodschieten van gezonde dieren ...

Jaar­re­kening PvdD-fractie

De Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren krijgt net als de andere raadsfracties jaarlijks een vergoeding om de werkzaamheden te kunnen financieren. Wat betreft 2018 gaat het om een vergoeding van € 58.446. In dit jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en groeit de Partij voor de Dieren van 1 naar 2 zetels. Van deze fractievergoeding worden onder meer fractiemedewerker...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid