Sjaak van Bemmel


Frac­tie­me­de­werker en commis­sielid

Sjaak van Bemmel (hij/hem, 2000) is zijn bachelor filosofie aan het afronden en is sinds november de 2023 penningmeester van PINK!, de jongerenorganisatie van Partij voor de Dieren. In april 2024 is hij gestart als fractiemedewerker en commissielid bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie. "Laten we toewerken naar een wereld waar gelijkheid in centraal staat, waar we onszelf niet boven andere mensen, andere dieren en de natuur zetten."

Gerelateerd

Bijdragen