Klimaat, energie, milieu en consumptie


Willen we nog vele jaren van Utrecht genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan

De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Utrecht moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren vraagt debat aan over ramme­lende Vuelta-begroting

De Partij voor de Dieren in de gemeente en provincie Utrecht vragen een debat aan in zowel de Utrechtse gemeenteraad en Provinciale Staten om de miljoenenbegroting voor de wielerronde Vuelta te bespreken. De begroting gaat voor een belangrijk deel uit van ‘berekende’ en ‘verwachte’ inkomsten. De PvdD vreest voor financiële tegenvallers. Op 12 december 2018 werd bekend gemaakt dat de provincies U...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws