Klimaat, energie, milieu en consumptie


Willen we nog vele jaren van Utrecht genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan

De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Utrecht moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Kom 10 december naar het PvdD event Plastic Fantastic?

Het grote probleem van plastic afval en de plastic soep zal niemand zijn ontgaan. Daarom organiseert Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht op maandag 10 december een bijeenkomst over dit thema met een indrukwekkende film, gevolgd door interessante sprekers! We beginnen met de vertoning van de film From Source to Sea, waarin de Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, van de oorsprong van de Rijn in d...

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen