Klimaat, energie, milieu en consumptie


Willen we nog vele jaren van Utrecht genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan

De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst. Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de Aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Utrecht moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de Aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de Aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Klimaat, energie, milieu en consumptie

Wat we hebben bereikt

 • Utrecht roept klimaatcrisis uit

  De gemeente Utrecht sloot zich in juli 2019 aan bij de groeiende groep overheden die de klimaatcrisis of klimaatnoodtoestand uitroepen en beloven alle nodige maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep.

 • Dierenverblijven en natuurgebieden Utrecht vuurwerkvrij

  Dankzij inspanningen van de Partij voor de Dieren zijn sinds de jaarwisseling 2018/2019 alle dierenverblijven en natuurgebieden in de gemeente Utrecht vuurwerkvrij. We blijven in Utrecht én landelijk pleiten voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten, want dit is beter voor het milieu, de natuur, dieren en kwetsbare mensen.

 • Per 1 januari 2020 Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

  Utrecht voerde, in navolging van Amsterdam, per 1 januari 2020 een Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in. Deze toezegging kwam in september 2018 na inspanningen van de Partij voor de Dieren om reclamedrukwerk in Utrecht terug te dringen. Dit is veel beter voor het milieu en de natuur, want reclamedrukwerk (dat vaak ongelezen in de prullenbak of de papierbak verdwijnt) kost veel transportbewegingen, inkt en bomen.

 • Internationale dienstreizen per trein in plaats van met het vliegtuig

  De Partij voor de Dieren heeft voor elkaar gekregen dat internationale dienstreizen van het college van B&W en raads- en commissieleden voortaan bij minder dan 750 kilometer per trein worden afgelegd. Mocht er wel gevlogen worden, dan wordt de CO2-uitstoot voortaan standaard gecompenseerd. De Partij voor de Dieren diende hiertoe in juni 2018 een actuele motie in, die werd aangenomen door een grote meerderheid van de raad. En wat de PvdD betreft wordt de afstand straks nog groter dan 750 meter.

 • Andere inspanningen op het gebied van klimaat, energie, milieu en consumptie

  Kijk voor andere inspanningen van Partij voor de Dieren Utrecht op het gebied van natuur, biodiversiteit, groen en water bij onze resultaten en onze nieuwsberichten (zie het tab Nieuws bovenaan iedere webpagina). Je kunt bijvoorbeeld ook zoeken op 'milieu', 'klimaat' of 'voedsel' in de zoekbalk op onze homepage, dan vind je onze moties, amendementen, schriftelijke en mondelinge vragen hierover.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vuurtje stoken: de lol weegt niet op tegen de gezond­heids­schade

De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen het gebruik van vuurkorven aan banden leggen. Rachel Heijne van GroenLinks: “De lol die mensen in de tuin of in het park beleven, weegt niet op tegen het leed van anderen, en luchtvervuiling treft iedereen. Het is een ongemakkelijk thema, maar juist dan is het aan de politiek om de kwetsbaren onder ons te beschermen.” Tienduizenden Utrechters hebben la...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws