Klimaat, energie, milieu en consumptie


Willen we nog vele jaren van Utrecht genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan

De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Utrecht moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Utrechtse onder­nemers stoppen met verkoop levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie

Dankzij een motie van Partij voor de Dieren Utrecht beloofde de wethouder Economie Utrechtse winkeliers en marktkooplieden te vragen te stoppen met de verkoop van levende kreeften, krabben en vissen voor consumptie. De Partij voor de Dieren diende deze motie in, omdat deze verkoop – en het lange en wrede transport, evenals het doden van dieren door amateurkoks – ernstig dierenleed met zich meebren...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws