Zonnepanelen Pexels Rechtenvrij

Klimaat, energie, milieu en consumptie

De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst. Alleen als wij nú onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de Aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Utrecht moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de Aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de Aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en energieverbruik en door met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.