Maarten van Heuven


Frac­tie­voor­zitter en raadslid

Maarten van Heuven (hij/hem, 1977) studeerde Cultuurwetenschappen en is sinds 2018 raadslid.

Maarten is actief geworden voor de Partij voor de Dieren omdat hij niet langer kan aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu en de klimaatverandering. "Het streven naar meer, en naar altijd maar groei, moet een keer ophouden. We stellen steeds maar de belangen van mensen voorop, putten de natuur en de Aarde totaal uit, en we moeten ons realiseren dat er grenzen aan de groei zitten. Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en gezonder te maken". Maarten was vóór zijn raadslidmaatschap fractiemedewerker voor de Utrechtse PvdD-fractie en is sinds 3 oktober 2019 fractievoorzitter na het vertrek van Eva van Esch naar de Tweede Kamer.

Gedurende lange tijd werkte Maarten van Heuven voor diverse muziekprogramma’s van de publieke omroep, op het laatst als redacteur/programmamaker bij de VPRO in Hilversum. Naast de raad werkt hij nu voor de NLPO (de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). Hier werkt hij als kwartiermaker, wat betekent dat hij lokale publieke omroepen in het land adviseert bij het toekomstbestendig maken van hun journalistiek en organisatie. Maarten is niet betrokken bij het adviseren van de Utrechtse lokale omroep. In 2022 verrichte hij freelancewerkzaamheden in de Utrechtse culturele sector, en het kan ook in 2023 voorkomen dat een (eerdere) opdrachtgever hem benadert voor een opdracht. Hij verricht geen (lobby)werkzaamheden in de richting van de gemeente Utrecht. Als gevolg van deze werkzaamheden voert Maarten in de raad niet het woord over media en cultuur.

Dossiers:
Bestuurlijke zaken, Dierenwelzijn (tweede portefeuillehouder), Economische zaken, Energie en klimaat, Evenementen, Financiën, Internationale zaken, Ombudszaken, P&O, Regionale samenwerking, reclame.

Ruimtelijke ordening: Westraven, A-12 zone, Utrecht Science Park, Oost, West, de wijken Binnenstad, Leidsche Rijn.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren 10 jaar in de Utrechtse gemeen­teraad!

Vandaag, woensdag 27 maart 2024, zit de Partij voor de Dieren precies 10 jaar in de Utrechtse gemeenteraad! Wat hebben we de afgelopen 10 jaar veel meegemaakt, en gelukkig ook veel bereikt voor de dieren, de natuur en het milieu. We startten met een kleine fractie waarin we heel veel moesten uitzoeken en opbouwen, en waarbij ons enige raadslid Eva van Esch overal in haar eentje over moest stem...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws