Maarten van Heuven


Frac­tie­voor­zitter en raadslid

Maarten van Heuven (1977) studeerde Cultuurwetenschappen en is sinds 2018 raadslid.

Van Heuven is actief geworden voor de Partij voor de Dieren omdat hij niet langer kan aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu en de klimaatverandering. "Het streven naar meer, en naar altijd maar groei moet een keer ophouden. We stellen steeds maar de belangen van mensen voorop, putten de natuur en de aarde totaal uit, en we moeten ons realiseren dat er grenzen aan de groei zitten. Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en gezonder te maken". Maarten was voor zijn raadslidmaatschap fractiemedewerker voor de Utrechtse PvdD-fractie en is sinds 3 oktober 2019 fractievoorzitter na het vertrek van Eva van Esch naar de Tweede Kamer.

Gedurende lange tijd werkte Maarten van Heuven voor diverse muziekprogramma’s van de publieke omroep, op het laatst als redacteur/programmamaker bij de VPRO in Hilversum. Dat combineerde hij met freelancewerkzaamheden in de Utrechtse cultuursector, waarmee hij stopte toen hij zich ging inzetten voor de campagne van de Partij voor de Dieren voor de Utrechtse gemeenteraadsverkiezing van 2018. Sinds eind 2019 werkt Maarten als freelancer voor het Utrechtse cultuurproject Residenties in Utrecht. Bij het opstarten van die baan stopte hij als cultuurwoordvoerder namens de fractie.

Dossiers:
Asiel en integratie, Circulaire economie, Dierenwelzijn, Diversiteit, Economische zaken, Energie, Financiën, Handhaving, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Markten en Havens, Milieu en emissieloos vervoer, Mobiliteit, Openbare orde en Veiligheid, Sport, Stationsgebied, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, Wijkgericht werken en Participatie.

Gerelateerd

Maarten van Heuven officieel lijst­trekker Partij voor de Dieren Utrecht

PvdD-fractievoorzitter en raadslid Maarten van Heuven is vandaag tijdens het 33e partijcongres van de Partij voor de Dieren officieel gekozen als lijsttrekker voor de PvdD in de gemeente Utrecht. Van Heuven vertegenwoordigde de partij de afgelopen 4 jaar al in de Utrechtse gemeenteraad en zal zijn werk ook na 16 maart 2022 voortzetten. Onder leiding van Maarten van Heuven heeft de Partij voor de ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws