Maarten van Heuven


Frac­tie­voor­zitter en raadslid

Maarten van Heuven (1977) studeerde Cultuurwetenschappen en is sinds 2018 raadslid.

Van Heuven is actief geworden voor de Utrechtse Partij voor de Dieren omdat hij niet langer kan aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu en de klimaatverandering. "Het streven naar meer, en naar groei moet een keer ophouden. We stellen steeds maar de belangen van mensen voorop, putten de natuur en de aarde totaal uit, en we moeten ons realiseren dat er grenzen aan de groei zitten. Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en gezonder te maken". Maarten was voor zijn raadslidmaatschap fractiemedewerker voor de Utrechtse PvdD-fractie en is sinds 3 oktober 2019 fractievoorzitter na het vertrek van Eva van Esch naar de Tweede Kamer.

Gedurende lange tijd werkte Maarten van Heuven voor diverse muziekprogramma’s van de publieke omroep, op het laatst als redacteur/programmamaker bij de VPRO in Hilversum. Dat combineerde hij met freelancewerkzaamheden in de Utrechtse cultuursector, waarmee hij stopte toen hij zich ging inzetten voor de campagne van de Partij voor de Dieren voor de Utrechtse gemeenteraadsverkiezing.

Hoofddossiers: duurzaamheid en mobiliteit

Gerelateerd

Utrecht maakt dankzij PvdD kleine opper­vlakten groener en biodi­verser

Een motie van de Partij voor de Dieren die oproept tot microvergroening van Utrecht is overgenomen door het college van B&W. Dit wil zeggen dat het college gaat inventariseren hoe kleine oppervlakten in Utrecht vergroend en meer biodivers kunnen worden. Op deze manier komt er in Utrecht meer ruimte voor flora en fauna, iets wat de Partij voor de Dieren hard nodig vindt. In de motie, die voor indie...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws