Maarten van Heuven


Raadslid

Maarten van Heuven (1977) studeerde Cultuurwetenschappen en is behalve raadslid ook redacteur voor het VPRO-muziekprogramma Vrije Geluiden. Hij is raadslid geworden voor de Utrechtse Partij voor de Dieren omdat hij niet langer kan aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu. "Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en gezonder te maken". Maarten was voor zijn raadslidmaatschap fractiemedewerker voor de Utrechtse PvdD-fractie.

Gerelateerd

Door PvdD wordt dienst­ver­lening omtrent geluids­overlast verbeterd

Veel inwoners van Utrecht ervaren dat de gemeente hun klachten over festivalherrie niet accuraat afhandelt. Dat blijkt uit de reacties die de Partij voor de Dieren Utrecht ontving op haar Meldpunt Festivaloverlast. Aanleiding voor het openen van dit meldpunt was de bewering van de wethouder Economie & Evenementen dat de gemeente prima omgaat met klachten over hard geluid.

Moties Vragen Nieuws