Maarten van Heuven


Frac­tie­voor­zitter en raadslid

Maarten van Heuven (1977) studeerde Cultuurwetenschappen en is sinds 2018 raadslid.

Van Heuven is actief geworden voor de Partij voor de Dieren omdat hij niet langer kan aanzien hoe slecht we omgaan met het milieu en de klimaatverandering. "Het streven naar meer, en naar altijd maar groei moet een keer ophouden. We stellen steeds maar de belangen van mensen voorop, putten de natuur en de aarde totaal uit, en we moeten ons realiseren dat er grenzen aan de groei zitten. Heel graag zet ik mij in om de mooie stad Utrecht duurzamer, groener, diervriendelijker en gezonder te maken". Maarten was voor zijn raadslidmaatschap fractiemedewerker voor de Utrechtse PvdD-fractie en is sinds 3 oktober 2019 fractievoorzitter na het vertrek van Eva van Esch naar de Tweede Kamer.

Gedurende lange tijd werkte Maarten van Heuven voor diverse muziekprogramma’s van de publieke omroep, op het laatst als redacteur/programmamaker bij de VPRO in Hilversum. Dat combineerde hij met freelancewerkzaamheden in de Utrechtse cultuursector, waarmee hij stopte toen hij zich ging inzetten voor de campagne van de Partij voor de Dieren voor de Utrechtse gemeenteraadsverkiezing van 2018. Sinds eind 2019 werkt Maarten als freelancer voor het Utrechtse cultuurproject Residenties in Utrecht. Bij het opstarten van die baan stopte hij als cultuurwoordvoerder namens de fractie.

Dossiers:
Asiel en integratie, Circulaire economie, Dierenwelzijn, Diversiteit, Economische zaken, Energie, Financiën, Handhaving, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke ondersteuning, Markten en Havens, Milieu en emissieloos vervoer, Mobiliteit, Openbare orde en Veiligheid, Sport, Stationsgebied, Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, Wijkgericht werken en Participatie.

Gerelateerd

Doe mee aan onze Dieren­dag­actie voor Dieren­voed­selbank Utrecht!

Maandag 4 oktober is het weer Dierendag! De Utrechtse raadsfractie van de Partij voor de Dieren wil die dag graag Dierenvoedselbank Utrecht en haar cliënten met huisdieren extra ondersteunen. De Dierenvoedselbank helpt minima met het voeden en verzorgen van hun huisdieren, zodat deze dieren gezond kunnen leven ondanks een krapper inkomen van hun verzorgers. De Partij voor de Dieren heeft regelmat...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws