Anne Sasbrink


Raadslid (tijdelijk)

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar fractiewerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”.

Anne vervangt tijdelijk raadslid Eva van Esch tijdens haar zwangerschapsverlof.

Dossiers: Ruimtelijke Ordening, Stationsgebied, Onderwijs, Werk en Inkomen.

Gerelateerd

Utrecht zoemt door Partij voor de Dieren

Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren heeft de gemeente Utrecht zich aangesloten bij het project Nederland Zoemt, een project dat zich inzet voor de wilde bijen in Nederland. Door inspanningen te verrichten voor de bij kan de gemeente Utrecht zich nu ‘bijvriendelijke gemeente’ noemen. Nederland Zoemt stelt per gemeente een advies op om nog bijvriendelijker te worden. Om de deelname van U...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws