Anne Sasbrink


Raadslid (tijdelijk)

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar fractiewerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”.

Anne vervangt tijdelijk raadslid Eva van Esch tijdens haar zwangerschapsverlof.

Dossiers: Ruimtelijke Ordening, Stationsgebied, Onderwijs, Werk en Inkomen.

Gerelateerd

Bomenkap Rijnvliet bedreigt beschermde vleer­muizen

Partij voor de Dieren stelt vragen

De gemeente Utrecht heeft een vergunning aangevraagd om opnieuw vele bomen in Rijnvliet te kappen. Het gaat deze keer om 37 bomen, met forse stamdoorsnedes tot wel 160 centimeter dik. De bomen zijn zeer waardevol omdat er holtes in zijn ontstaan waar vleermuizen tijdens hun winterslaap kunnen verblijven. De gemeente wil de bomen kappen om plaats te maken voor het bouwen van de nieuwe woonwijk Rijn...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws