Anne Sasbrink


Raadslid (tijdelijk met verlof)

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en volgt naast haar raadswerk een opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO). Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”. Anne is sinds 3 oktober 2019 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht. Daarvóór was ze fractiemedewerker bij deze fractie.

Dossiers:
Bomen en groen, jeugd en jeugdzorg, milieu en emissieloos vervoer, Samen voor Overvecht, sport, vastgoed, wervengebied.

Ruimtelijke ordening: Overvecht, Rijnenburg, Ruimtelijke ordening algemeen.

Foto: Menno Herstel

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws