Anne Sasbrink


Raadslid

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar raadswerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”. Anne is sinds 3 oktober 2019 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht. Daarvoor was ze fractiemedewerker bij deze fractie.

Dossiers:
Burgerzaken, Cultuur, Erfgoed, Groen, Grondzaken, Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone, Ombudszaken, Onderwijs, Openbare Ruimte, Prostitutie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sport, Stationsgebied, Vastgoed, Wonen.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren vraagt om mensvrije zones

Ruimtelijke Strategie Utrecht is teveel gericht op groei van de stad en recreatie door de mens

De plannen van het college van B&W voor de ontwikkeling van de stad in de komende 20 jaar hebben met het doel om sterk te groeien een fundamenteel verkeerd uitgangspunt. Het college wil tot 2040 groeien met 100.000 inwoners, 60.000 woningen bouwen en veel nieuwe bedrijven en toeristen naar Utrecht lokken. De Partij voor de Dieren heeft grote moeite met de inzet van het college op groei van de stad...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws