Anne Sasbrink


Raadslid

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar raadswerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”. Anne is sinds 3 oktober 2019 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht. Daarvoor was ze fractiemedewerker bij deze fractie.

Hoofddossier: openbare ruimte en groen

Gerelateerd

PvdD zorgt voor een groener Neude

Plein nu minder een ‘behoorlijk inspiratieloze grijze vlakte’

Sinds 14 januari is de Neude 2 nieuwe bomen rijker: onder toezicht van Partij voor de Dieren raadslid Anne Sasbrink werden er een honingboom en een iep geplant, het begin van het wederom vergroenen van het ‘grijze plein’. De wethouder bood Anne een bordje aan met daarop de plannen voor een groener Neude. Ooit stonden er 25 bomen op de Neude, maar dit aantal was in de loop der jaren teruggebracht n...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws