Anne Sasbrink


Raadslid

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar raadswerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”. Anne is sinds 3 oktober 2019 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht. Daarvoor was ze fractiemedewerker bij deze fractie.

Hoofddossier: openbare ruimte en groen

Gerelateerd

Utrecht maakt dankzij PvdD kleine opper­vlakten groener en biodi­verser

Een motie van de Partij voor de Dieren die oproept tot microvergroening van Utrecht is overgenomen door het college van B&W. Dit wil zeggen dat het college gaat inventariseren hoe kleine oppervlakten in Utrecht vergroend en meer biodivers kunnen worden. Op deze manier komt er in Utrecht meer ruimte voor flora en fauna, iets wat de Partij voor de Dieren hard nodig vindt. In de motie, die voor indie...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws