Anne Sasbrink


Raadslid

Anne Sasbrink (zij/haar, 1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en volgt naast haar raadswerk een opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO). Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”. Anne is sinds 3 oktober 2019 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht. Daarvóór was ze fractiemedewerker bij deze fractie.

Dossiers:
Bomen en groen, Omgevingswet, grondzaken, erfgoed, WMO en welzijn, klimaatadaptatie, openbare ruimte, mobiliteit en Wervengebied.

Ruimtelijke ordening: Lunetten-Koningsweg, Noordoost, Vleuten-de Meern, Zuid, Overvecht, Rijnenburg, Ruimtelijke ordening algemeen.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren 10 jaar in de Utrechtse gemeen­teraad!

Vandaag, woensdag 27 maart 2024, zit de Partij voor de Dieren precies 10 jaar in de Utrechtse gemeenteraad! Wat hebben we de afgelopen 10 jaar veel meegemaakt, en gelukkig ook veel bereikt voor de dieren, de natuur en het milieu. We startten met een kleine fractie waarin we heel veel moesten uitzoeken en opbouwen, en waarbij ons enige raadslid Eva van Esch overal in haar eentje over moest stem...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws