Anne Sasbrink


Raadslid

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar raadswerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”. Anne is sinds 3 oktober 2019 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht. Daarvoor was ze fractiemedewerker bij deze fractie.

Dossiers:
Bomen, duurzaamheid, groen, hulp bij huishouden, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, milieu en emissieloos vervoer, openbare ruimte, sport, toegankelijkheid, welzijn, wonen.

Foto: Menno Herstel

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws