Anne Sasbrink


Raadslid (tijdelijk)

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar fractiewerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”.

Anne vervangt tijdelijk raadslid Eva van Esch tijdens haar zwangerschapsverlof.

Dossiers: Ruimtelijke Ordening, Stationsgebied, Onderwijs, Werk en Inkomen.

Gerelateerd

PvdD: Bomenkap en ontruiming the Swamp voorbarig

De Partij voor de Dieren stelt donderdag 22 november vragen aan het college van B&W over het onrechtmatig kappen van bomen aan de Griffioenlaan. In het zogenoemde The Swamp hadden zich mensen gevestigd die het jonge bos naar eigen zeggen beschermden tegen illegale bomenkap. Zij gaven aan dat de benodigde kapvergunningen nog niet rond zouden zijn en bij navraag door de Partij voor de Dieren blijkt ...

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen