Anne Sasbrink


Frac­tie­me­de­werker

Anne Sasbrink (1984) volgde een master Cultuurwetenschappen en is naast haar fractiewerk werkzaam als freelancer op het gebied van cultuur en onderwijs. Ze streeft naar een sociale, duurzame en zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. “De aarde moet langer mee dan vandaag en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen. Ik vind het belangrijk dat er goed wordt nagedacht en dat er bewuste keuzes gemaakt worden over hoe we de samenleving zo duurzaam mogelijk kunnen vormgeven. Met aandacht voor mens, dier en milieu, nu, maar ook op lange termijn”.

Anne vervangt tijdelijk raadslid Eva van Esch tijdens haar zwangerschapsverlof.

Dossiers: Ruimtelijke Ordening, Stationsgebied, Onderwijs, Werk en Inkomen.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws