Utrecht roept na klimaat­crisis nu ook de biodi­ver­si­teits­crisis uit


10 november 2022

De Utrechtse gemeenteraad heeft vandaag besloten de biodiversiteitscrisis uit te roepen in Utrecht. Een meerderheid van de raad stemde voor een motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep tijdens het slotdebat van de Programmabegroting 2023. Al eerder riep de raad op verzoek van de PvdD de klimaatcrisis uit.

Al vóór het indienen van de motie tekende zich een meerderheid af voor het uitroepen van de biodiversiteitscrisis. Deze crisis speelt zich niet alleen elders in de wereld af, maar ook in de gemeente Utrecht. Want ook in Utrecht is er steeds minder ruimte voor wilde dieren, en door onder meer stikstof, zoönosen als de vogelgriep en bouw en verkeer raken flora en fauna steeds meer in de knel.

Maximale inspanning leveren voor beperking verlies biodiversiteit

PvdD-raadslid Anne Sasbrink: “Het uitroepen van de biodiversiteitscrisis in Utrecht is een sterke erkenning van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om het verlies aan biodiversiteit zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent wat ons betreft dat het college van B&W zich maximaal inspant om voldoende en adequate maatregelen te nemen om deze crisis te stoppen en (mogelijk) zelfs terug te draaien. Het is helaas ontzettend nodig om ons hiervoor in te spannen, want wereldwijd neemt het aantal dier- en plantensoorten door toedoen van de mens in schrikbarend tempo af.”

Nauwe samenhang tussen biodiversiteit en klimaat

In 2019 werd in de Utrechtse raad al op initiatief van de Partij voor de Dieren de klimaatcrisis uitgeroepen. Het uitroepen van de biodiversiteitscrisis is hier volgens de partij een uitstekende aanvulling op, ook omdat beide crises nauw met elkaar samenhangen.

De motie van de Partij voor de Dieren kreeg steun van Volt, GroenLinks, ChristenUnie, Bij1, DENK, D66, CDA, PvdA en Een Utrecht.

Gerelateerd nieuws

Doe mee aan onze Dierendagactie voor Dierenvoedselbank Utrecht!

Dinsdag 4 oktober is het weer Dierendag. De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren wil rond die dag – net als vorig j...

Lees verder

Partij voor de Dieren opent meldpunt vuurwerkoverlast

NB Het meldpunt is nu gesloten. We gaan er verder mee aan de slag! Iedereen in Utrecht die overlast ervaart van vuurwerk kan...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief