Motie Biodi­ver­si­teits­crisis


10 november 2022

Motie 309/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026,

Constaterende dat:

Overwegende dat:

  • Het uitroepen van de biodiversiteitscrisis een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om het verlies aan biodiversiteit zoveel als mogelijk te beperken;
  • Het onderkennen van de biodiversiteitscrisis voorafgaat aan het nemen van voldoende en adequate maatregelen om deze crisis te stoppen en (mogelijk) zelfs terug te draaien;
  • Als steeds meer soorten verdwijnen, ecosystemen steeds zwakker worden en uiteindelijk zelfs kunnen instorten;
  • Zo ecosysteemdiensten aan mensen in gevaar komen (drinkwater, voedsel, schone lucht, rust, waterberging, stadskoeling, gezondheid, bodemvruchtbaarheid, enz.);
  • Ook inwoners van Utrecht daardoor negatieve gevolgen van de biodiversiteitscrisis kunnen ondervinden;

Spreekt uit dat:

  • De gemeenteraad van Utrecht de biodiversiteitscrisis uitroept.

Draagt het college op:

  • Het versterken van de biodiversiteit op te nemen in al haar beleid -wanneer relevant- en in elk relevant programma hoge prioriteit te geven;
  • De door de gemeenteraad uitgeroepen biodiversiteitscrisis actief uit te dragen in de netwerken waarin zij verkeert en daarin overeenstemming en samenwerking te zoeken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Rachel Heijne, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Stevie Nolten, Bij1
Mahmut Sungur, DENK
Nadia Stylianou, D66


Status

Aangenomen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, SBU, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie GFT-inzameling in de gehele gemeente

Lees verder

Motie Honden aan de lijn-bordjes in natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer