Saskia Oskam


Frac­tie­me­de­werker, commis­sielid en pers­voor­lichter

Saskia Oskam (1978) studeerde HBO Communicatiemanagement in Utrecht en werkt naast haar functie als fractiemedewerker en persvoorlichter van de Utrechtse PvdD-gemeenteraadsfractie als persvoorlichter en social media manager bij MIND en MIND Korrelatie in Amersfoort. In het verleden werkte ze onder meer als voorlichter en campagnecoördinator bij CAS International (Comité Anti Stierenvechten) en als persvoorlichter bij Stichting AAP. Saskia: “Utrecht werkt aan een duurzamere en diervriendelijkere gemeente, maar de Partij voor de Dieren zorgt ervoor dat het college en de raad er nog een grote schep bovenop gaan doen. Vooral op het gebied van (aandacht voor) dierenwelzijn is er nog aardig wat te verbeteren. Wij wijzen hen hierop en vragen hen met onder meer moties, amendementen, schriftelijke en mondelinge vragen om meer voor dieren, natuur en milieu te doen. Vaak met succes!"

Saskia werkt op maandag en woensdag op de fractie.

Hoofddossier: dierenwelzijn

Overige dossiers:

Biodiversiteit (met name dieren, Anne Sasbrink doet dit hele dossier), lichtvervuiling, markten en havens, vuurwerk, voedsel, waterkwaliteit en veiligheid water voor dieren (denk aan onder meer Fauna Uittreed Plaatsen (FUP's), riooloverstorten en vervuiling en de Visie Stadswater), zwerfafval.

Foto: Menno Herstel

Gerelateerd

Doe mee met onze Dieren­dag­actie voor Dieren­voed­selbank Utrecht!

Woensdag 4 oktober is het weer Dierendag. De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren wil rond die dag – net als de afgelopen twee jaar - Dierenvoedselbank Utrecht en haar cliënten met huisdieren extra ondersteunen. De Dierenvoedselbank gaf aan dat ze dit jaar vooral heel graag snacks voor honden, katten, konijnen, cavia’s, papegaaien (roodstaart) en parkieten wil ontvangen, omdat daar een t...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws