Saskia Oskam


Frac­tie­me­de­werker en pers­voor­lichter

Saskia Oskam (1978) studeerde HBO Communicatiemanagement in Utrecht en werkt naast haar functie als fractiemedewerker en persvoorlichter van de Utrechtse PvdD-gemeenteraadsfractie als persvoorlichter en social media manager bij MIND en MIND Korrelatie in Amersfoort. In het verleden werkte ze onder meer als voorlichter en campagnecoördinator bij CAS International (Comité Anti Stierenvechten) en als persvoorlichter bij Stichting AAP. Saskia: “Utrecht werkt aan een duurzamere en diervriendelijkere gemeente, maar de Partij voor de Dieren zorgt ervoor dat het college en de raad er nog een grote schep bovenop doen. Vooral op het gebied van (aandacht voor) dierenwelzijn is er nog aardig wat te verbeteren. Wij wijzen hen hierop en vragen hen met onder meer moties, amendementen, schriftelijke en mondelinge vragen om meer voor dieren, natuur en milieu te doen. Vaak met succes!"

Saskia werkt op maandag en woensdag op de fractie.

Hoofddossier: Dierenwelzijn

Overige dossiers:
Asiel en Integratie, Diversiteit, Jeugd en Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Markten en Havens, Openbare Orde en Veiligheid (alleen vuurwerk), Volksgezondheid, Welzijn, Werk en Inkomen, Wijkgericht werken en Participatie.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws