Motie Vaar­tuigen evene­menten ook zo snel mogelijk emis­sievrij


7 december 2023

Motie 461/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december, ter bespreking van de tussentijdse besluitvorming Stadswater,

Constaterende dat:

 1. In een groot deel van de gemeente Utrecht emissievrij varen verplicht zal worden op een nog nader te bepalen datum;
 2. Dit niet geldt voor de Landelijke Motorbotenroute (BRTN-9), waar de binnenstad onder valt (daarvoor geldt de deadline 2030);
 3. Dit dus ook niet geldt voor evenementen die plaatsvinden op deze motorbotenroute, maar dat wel wenselijk is vanwege het milieu, de ecologie en het tegengaan van klimaatverandering;
 4. Er volgens het college 1 evenement in Utrecht is (Utrecht Pride) dat (nog) gebruik maakt van emissieboten, die uit Amsterdam gehaald worden.

Overwegende dat:

 1. Utrecht Pride qua doelstelling en boodschap de volledige steun heeft van de indieners, alleen niet wat betreft emissie-uitstoot;
 2. Het uitstel van de Visie Stadswater volgens het college inhoudt dat de verplichting emissievrij voor het grootste gedeelte van de gemeente Utrecht op 1 januari 2025 ook uitgesteld wordt.

Draagt het college op:

 1. In gesprek te gaan met de organisator van Utrecht Pride en organisatoren van eventuele andere toekomstige evenementen die emissievaartuigen willen gebruiken over het overgaan op emissievrije vaartuigen, zodat alle evenementen in Utrecht op de nader te bepalen datum emissievrij zijn;
 2. Indien het uitstel van de Visie Stadswater ervoor zorgt dat emissievrij per 1 januari 2025 uitgesteld wordt, deze nog nader te bepalen datum ook aan te houden voor emissievrije evenementen op alle wateren in Utrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  ChristenUnie, Denk, EenUtrecht, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SBU, Utrecht Solidair, Volt

  Tegen

  CDA, D66, PvdA, S&S, UtrechtNu!, VVD