Lisanne Snippe


Frac­tie­me­de­werker

Lisanne Snippe (1988) is fulltime fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie en deed een bachelor Geschiedenis en een onderzoeksmaster History and Philosophy of Science. De Partij voor de Dieren behartigt de belangen van dieren, natuur en milieu, en de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Ik ben lid geworden van onze partij omdat zij een belangrijk tegengeluid laat horen in de politiek, dat overigens steeds meer weerklank vindt.”

Dossiers:
Groen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Circulaire Economie, Energie, Milieu en Emissieloos Vervoer, Openbare Ruimte, Onderwijs, MBO, Economische Zaken, Mobiliteit, Cultuur, Erfgoed, Financiën, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Prostitutie, Burgerzaken, Vastgoed, Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn, Ombudszaken, Grondzaken

Foto Lisanne: Desiree Meulemans

Gerelateerd

Bomen­beleid gemeente Utrecht kan beter

Partij voor de Dieren dient voorstel in voor flinke aanscherping beleid

Donderdag 1 april vraagt de Partij voor de Dieren in de commissie Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht aandacht voor een aanscherping van het Bomenbeleid, die inzet op het behouden, versterken en toevoegen van bomen. Aanleiding hiervoor is de aanhoudende grootschalige bomenkap en beschadiging van bomen in de gemeente. De Partij voor de Dieren vroeg in 2015 in een motie om een vierjaarlijkse e...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws