Lisanne Snippe


Raadslid tot eind 2023

Lisanne Snippe (1988) deed een bachelor Geschiedenis en de onderzoeksmaster History and Philosophy of Science. De Partij voor de Dieren behartigt de belangen van dieren, natuur en milieu, en de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Ik ben lid geworden van onze partij omdat zij een belangrijk tegengeluid laat horen in de politiek, dat overigens steeds meer weerklank vindt.”

Lisanne was raadslid van 30 maart 2022 tot en met eind 2023. Vanaf januari 2020 was zij voltijds fractiemedewerker.

Foto: Menno Herstel

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws