Lisanne Snippe


Raadslid

Lisanne Snippe (1988) deed een bachelor Geschiedenis en de onderzoeksmaster History and Philosophy of Science. De Partij voor de Dieren behartigt de belangen van dieren, natuur en milieu, en de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Ik ben lid geworden van onze partij omdat zij een belangrijk tegengeluid laat horen in de politiek, dat overigens steeds meer weerklank vindt.”

Lisanne is raadslid sinds 30 maart 2022. Vanaf januari 2020 was zij voltijds fractiemedewerker.

Dossiers:
Asiel en integratie, Burgerzaken, Erfgoed (excl. Werven), Handhaving, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Openbare orde en veiligheid (incl. mensenhandel en drugscriminaliteit), Openbare ruimte, Publieksdienstverlening, Wmo en welzijn, Wonen en volkshuisvesting.

Ruimtelijke ordening: de wijken Leidsche Rijn, Noordwest, West en Oost en grondzaken.

Foto: Menno Herstel

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws