Lisanne Snippe


Frac­tie­me­de­werker

Lisanne Snippe (1988) deed een bachelor Geschiedenis en een onderzoeksmaster History and Philosophy of Science. De Partij voor de Dieren behartigt de belangen van dieren, natuur en milieu, en de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Ik ben lid geworden van onze partij omdat zij een belangrijk tegengeluid laat horen in de politiek, dat overigens steeds meer weerklank vindt.”

Full-time fractiemedewerker, woordvoerder over de dossiers:
Groen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Circulaire Economie, Energie, Milieu en Emissieloos Vervoer, Openbare Ruimte, Onderwijs, MBO, Economische Zaken, Mobiliteit, Cultuur, Erfgoed, Financiën, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Prostitutie, Burgerzaken, Vastgoed, Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn, Ombudszaken, Grondzaken