Lisanne Snippe


Raadslid

Lisanne Snippe (1988) deed een bachelor Geschiedenis en de onderzoeksmaster History and Philosophy of Science. De Partij voor de Dieren behartigt de belangen van dieren, natuur en milieu, en de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Ik ben lid geworden van onze partij omdat zij een belangrijk tegengeluid laat horen in de politiek, dat overigens steeds meer weerklank vindt.”

Lisanne is raadslid sinds 30 maart 2022. Vanaf januari 2020 was zij voltijds fractiemedewerker.

Dossiers:
Alle wijken behalve binnenstad, stationsgebied en Overvecht (dat doet Maarten van Heuven), grondzaken, economie inclusief festivalisering en stadspromotie, ruimtelijke ordening.

Foto: Menno Herstel

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws