Lisanne Snippe


Raadslid

Lisanne Snippe (1988) deed een bachelor Geschiedenis en de onderzoeksmaster History and Philosophy of Science. De Partij voor de Dieren behartigt de belangen van dieren, natuur en milieu, en de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Ik ben lid geworden van onze partij omdat zij een belangrijk tegengeluid laat horen in de politiek, dat overigens steeds meer weerklank vindt.”

Lisanne is raadslid sinds 30 maart 2022. Vanaf januari 2020 was zij voltijds fractiemedewerker.

Dossiers:
Alle wijken behalve binnenstad, stationsgebied en Overvecht (dat doet Maarten van Heuven), grondzaken, economie inclusief festivalisering en stadspromotie, ruimtelijke ordening.

Foto: Menno Herstel

Gerelateerd

Groot­schalige festivals en evene­menten rijzen de pan uit in Utrecht

De Partij voor de Dieren is weer volop bezig om zich in te zetten tegen de festivalisering in Utrecht. Het lijkt wel of er steeds meer (grootschalige) festivals worden georganiseerd in onze gemeente. Wij vinden dat dit niet zou moeten in parken en natuurgebieden, en we willen dat niet álles zomaar in Utrecht kan. Een feestje is leuk, maar er zijn nu wel erg veel feestjes, en die zijn zo groot dat ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws