Lisanne Snippe


Frac­tie­me­de­werker

Lisanne Snippe (1988) is fulltime fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie en deed een bachelor Geschiedenis en een onderzoeksmaster History and Philosophy of Science. De Partij voor de Dieren behartigt de belangen van dieren, natuur en milieu, en de kwetsbare mensen in onze maatschappij. Ik ben lid geworden van onze partij omdat zij een belangrijk tegengeluid laat horen in de politiek, dat overigens steeds meer weerklank vindt.”

Dossiers:
Groen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Circulaire Economie, Energie, Milieu en Emissieloos Vervoer, Openbare Ruimte, Onderwijs, MBO, Economische Zaken, Mobiliteit, Cultuur, Erfgoed, Financiën, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Prostitutie, Burgerzaken, Vastgoed, Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn, Ombudszaken, Grondzaken

Foto Lisanne: Desiree Meulemans

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws