Commis­sie­bij­drage Raads­brief Tege­moet­koming ener­gie­kosten maat­schap­pe­lijke orga­ni­saties


3 oktober 2023

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren vroeg eerder of de Dierenambulance, het asiel, de Vogelopvang en de Dierenvoedselbank actief gewezen konden worden op de vergoeding van energiekosten voor maatschappelijke organisaties. We kregen toen terug dat er regelingen expliciet geschikt gemaakt waren voor de Dierenambulance, het asiel en de Vogelopvang. Ons is niet duidelijk of dit nu ook geldt voor de Dierenvoedselbank. Wij hadden hier in april naar gevraagd, maar we hebben er nog geen informatie over gekregen. Kan de wethouder bevestigen dat ook de Dierenvoedselbank wordt meegenomen in de regeling? Is er ook contact gezocht met hen over het vergoeden van hun energiekosten? Zo nee, waarom niet?

Verder ontvingen we signalen van maatschappelijke organisaties dat het aanvragen van een vergoeding nogal wat administratie vergt, waar de organisaties vaak geen tijd voor hebben. Kan de wethouder toezeggen dat de regeling eenvoudiger gemaakt kan worden, zodat niet alleen de ‘gestroomlijnde organisaties met genoeg tijd’ hier gebruik van kunnen maken? Ook hoorden we dat sommige organisaties financieel ‘te gezond’ worden bevonden, waardoor ze mogelijk geen vergoeding krijgen, terwijl ze juist in de coronatijd enorm op een houtje hebben moeten bijten om hun goede werk nog te kunnen blijven doen. Wat kan de wethouder hierover zeggen, en kan de wethouder beloven hier coulanter mee om te gaan? Is er sowieso al zicht op wanneer de maatschappelijke organisaties het geld krijgen, aangezien de energiekosten al minimaal vanaf februari 2022 gestegen zijn en die kosten al lang gemaakt zijn?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Wijziging van de APV Utrecht partiële herziening 2023

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief kraakpanden Croeselaan en het Utrechtse kraakbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer