Commis­sie­bij­drage Raads­brief kraak­panden Croe­selaan en het Utrechtse kraak­beleid


5 oktober 2023

Voorzitter. De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat er in Utrecht gekraakt wordt. Niet omdat we tegen kraken zijn, maar omdat het klaarblijkelijk nog steeds nodig is. Laat het dan ook duidelijk zijn dat Partij voor de Dieren tegen het kraakverbod is.

Kraken heeft niet alleen als doel het opeisen van persoonlijke woon- en levensruimte, het is ook een protest tegen leegstand, al helemaal wanneer iemands portemonnee belangrijker is dan het basisrecht dat wonen is.

Kraken is een vorm van demonstreren, en maakt het probleem van leegstand – ook in een stad als Utrecht – zichtbaar. Het zet leegstand op de agenda en zet druk op de ketel om te zorgen dat gebouwen die bedoeld zijn om in te wonen, ook daadwerkelijk bewoond worden.

Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat de kraakbeweging een belangrijk onderdeel is in het aanjagen van de politiek in het oplossen van de wooncrisis en het tegengaan van leegstand? Graag een reactie.

Onze fractie heeft met verbazing gekeken naar hoe er de afgelopen weken is gesproken en gehandeld is met betrekking tot de krakers aan de Croeselaan.

Voor een beweging die zo essentieel is voor volkshuisvesting, is er in onze ogen door het college erg onzorgvuldig omgegaan met hoe de publieke opinie over deze beweging gevormd wordt. Is de wethouder het met ons eens dat de wooncrisis de hoofdoorzaak is voor dat de statushouders moesten wachten op een woning, en níet de krakers? Is de wethouder het met onze fractie eens dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met hoe de gemeente communiceert over demonstranten en dus ook krakers? Ik hoor ook graag een reflectie van de wethouder en de burgemeester over hoe hij vindt dat dit gegaan is bij de krakers op de Croeselaan.

Als laatste, voorzitter, wil ik kritiek uitspreken over het aangifte doen tegen de krakers op de Croeselaan. Immers zat de gemeente in eerste plaats fout dat deze gemeentelijke woningen überhaupt zolang leeg stonden. In de ogen van de Partij voor de Dieren moet de aandacht liggen op wat daadwerkelijk het probleem is: de leegstand, de wooncrisis en het feit dat de woning"markt” wordt gebruikt als verdienmodel. Bij1 gaat straks op dit punt verder en ik ben het er alvast mee eens.

Dankjewel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Integraal Programma van Eisen gebiedsontwikkeling Ockhuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer