Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Integraal Programma van Eisen gebieds­ont­wik­keling Ockhuizen


5 oktober 2023

Deze plannen liggen al enige tijd op tafel, en vorig jaar zomer sprak ik met omwonenden ter plaatse waardoor ik toen wat zorgen kreeg. De Partij voor de Dieren vindt natuurlijk dat Utrecht meer hernieuwbare energie nodig heeft maar kijkt altijd kritisch naar wat voor plek het is en wat de gevolgen voor ecologie zijn.

Allereerst de procedureel. In wezen kunnen wij instemmen met het scharen van dit plan onder de Algemene Verklaring van geen Bedenkingen (wat betekent dat we er na dit voorstel niks meer over zeggen). De klimaatcrisis vraagt om snelheid.

Maar dan moeten we wel tot een goed plan komen. Een paar van onze bedenkingen.

Allereerst: wat goed dat er natuur ontwikkeld wordt met een zonneveld erbij. Dit wordt wel wéér een plek waar we weidevogels gaan wegjagen. Welke maatregelen kunnen we voor hen?

Heel goed dat er een corridor komt voor de wilde dieren in het gebied. Maar: hebben ecologen bevestigd dat die corridor breed genoeg wordt voor dieren om er gebruik van te maken? Om veel zonnevelden komen hekken om de panelen te beschermen. Maar die hekken belemmeren de doorgang van dieren. Kan de wethouder bevestigen dat er geen of in elk geval zo min mogelijk hekken komen? We lezen dat de panelen 80cm hoog komen te liggen, dat vinden wij goed, omdat dit ruimte biedt aan planten om te groeien en dieren om te schuilen.

Als dit college natuur ontwikkelt, komt er ook altijd recreatie voor de mens bij. Voor ons hoeft dat niet. En wij zouden het noordelijke wandel- en fietspad willen schrappen, juist ook om de dieren in het moerasgebied daar met rust te laten. Hoe kan de wethouder ons overtuigen dat dit noordelijke pad nodig is?

Gezien het feit dat dit gebied dichtbij een Natura 2000-gebied ligt, zou mijn fractie graag willen dat het veld emissievrij ontwikkeld wordt. Kan de wethouder hierop sturen?

Tot slot iets over het aanplanten van nieuw bos. Het lijkt ons eerder plukjes en stroken bomen te worden. En de plannen spreken over compensatie van elders in de stad gekapte bomen, mogelijk zelfs van bij de A27 mocht de snelwegverbreding daar doorgaan. Kan de wethouder toezeggen dat met het aanplanten van bos hier het aantal bomen in Utrecht er ook echt op vooruit gaat? En dus niet gelijkblijft vanwege compensatie

Echt tot slot: sommige bewoners die tegen dit plan zijn, dringen aan op zonnepanalen aan de A2. Goed idee, gaat de wethouder hier werk van maken?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsbrief kraakpanden Croeselaan en het Utrechtse kraakbeleid

Lees verder

Commissiebijdrage Aanpak lerarentekort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer