Monde­linge vragen Groen­beheer in relatie tot klimaat­ver­an­dering


Indiendatum: 12 okt. 2023

Mondelinge vragen 3, 12 oktober 2023

Deze week waren de nieuwe KNMI-scenario’s groot nieuws: grote gevolgen in Nederland door veranderend klimaat kopte de NOS. Zelf merken we het ook, het voelde deze week bijna zomers aan. Dat het tot zo laat in het jaar warm is heeft effect op de natuur. Zo blijven bomen langer groen en zijn sommige insecten langer actief.

Het kan een probleem worden als er voor al deze insecten onvoldoende voedsel is. Bermen zijn vaak al gemaaid als voorbereiding op de herfst en winter met het gevolg dat insecten geen bloemen en nectar meer vinden en er minder beschuttingsplaatsen zijn.

Daarom hebben de fracties Volt en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het beschreven probleem?

2. Op welke manier houdt de gemeente rekening met warmere dagen in de herfst met betrekking tot het groenbeheer? Indien de gemeente daar nog geen rekening mee houdt, is het college bereid om dit in het vervolg wel te doen?

Charlotte Passier, Volt
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 okt. 2023
Antwoorddatum: 12 okt. 2023

Mondelinge vragen 3, 12 oktober 2023

Deze week waren de nieuwe KNMI-scenario’s groot nieuws: grote gevolgen in Nederland door veranderend klimaat kopte de NOS. Zelf merken we het ook, het voelde deze week bijna zomers aan. Dat het tot zo laat in het jaar warm is heeft effect op de natuur. Zo blijven bomen langer groen en zijn sommige insecten langer actief.

Het kan een probleem worden als er voor al deze insecten onvoldoende voedsel is. Bermen zijn vaak al gemaaid als voorbereiding op de herfst en winter met het gevolg dat insecten geen bloemen en nectar meer vinden en er minder beschuttingsplaatsen zijn.

Daarom hebben de fracties Volt en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het beschreven probleem?

Antwoord: Dank aan Volt die dit belangrijke thema weer aansnijdt. Ja, het college is ermee bekend dat de hoge temperatuur in het najaar invloed kan hebben op de natuur, zowel op dieren als op planten en specifiek ook bomen.

2. Op welke manier houdt de gemeente rekening met warmere dagen in de herfst met betrekking tot het groenbeheer? Indien de gemeente daar nog geen rekening mee houdt, is het college bereid om dit in het vervolg wel te doen?

Antwoord: Onvoldoende voedsel en beschuttingsplaatsen voor insecten kunnen voorkomen worden door het verplaatsen van maairondes en gefaseerd maaien. De gemeente houdt in het groenbeheer dan ook rekening met de verlenging en de verplaatsing van de seizoenen. Zo zijn de maairondes voor hooiland hierop aangepast; we maaien hooiland nu grotendeels in juli. Een voordeel hiervan is dat hooiland dan nog de tijd heeft om te groeien. Dat betekent dat er een tweede bloei ontstaat en de bloeiperiode dus eigenlijk wordt verlengd. Hierdoor is er gedurende een langere periode nectar en een schuilplaats voor insecten beschikbaar. We maaien het hooiland bovendien gefaseerd. Van het totale areaal hooiland wordt
telkens 15 tot 25 procent niet gemaaid. Deze stukken hooiland zorgen ervoor dat er voedsel en schuilplaatsen zijn op het moment dat herfst en winter aanbreken. Zowel de in juli gemaaide delen als de delen die blijven staan, worden op zijn vroegst eind maart dan weer gemaaid.

Charlotte Passier, Volt
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Uitleg verleden Prins Bernhard bij Prins Bernhardplein & Prins Bernhardlaan

Lees verder

Mondelinge vragen Betekenis KNMI’23- klimaatscenario’s Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer