Monde­linge vragen Groen­beheer in relatie tot klimaat­ver­an­dering


Indiendatum: 12 okt. 2023

Mondelinge vragen 3, 12 oktober 2023

Deze week waren de nieuwe KNMI-scenario’s groot nieuws: grote gevolgen in Nederland door veranderend klimaat kopte de NOS. Zelf merken we het ook, het voelde deze week bijna zomers aan. Dat het tot zo laat in het jaar warm is heeft effect op de natuur. Zo blijven bomen langer groen en zijn sommige insecten langer actief.

Het kan een probleem worden als er voor al deze insecten onvoldoende voedsel is. Bermen zijn vaak al gemaaid als voorbereiding op de herfst en winter met het gevolg dat insecten geen bloemen en nectar meer vinden en er minder beschuttingsplaatsen zijn.

Daarom hebben de fracties Volt en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het beschreven probleem?
  2. Op welke manier houdt de gemeente rekening met warmere dagen in de herfst met betrekking tot het groenbeheer?
    1. Indien de gemeente daar nog geen rekening mee houdt, is het college bereid om dit in het vervolg wel te doen?

Charlotte Passier, Volt

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Uitleg verleden Prins Bernhard bij Prins Bernhardplein & Prins Bernhardlaan

Lees verder

Mondelinge vragen Betekenis KNMI’23- klimaatscenario’s Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer