Monde­linge vragen Betekenis KNMI’23- klimaat­sce­na­rio’s Utrecht


Indiendatum: 12 okt. 2023

Mondelinge vragen 4, 12 oktober 2023

Op 9 oktober 2023 zijn de KNMI'23-klimaatscenario’s gepubliceerd. Uit alle scenario’s blijkt dat Nederland warmer wordt, drogere zomers en nattere winters krijgt. De scenario’s laten zien dat actie geboden is om CO2 uitstoot te verminderen en ons aan te passen aan klimaatverandering.

De fracties Volt, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks hebben daarom de volgende vragen:

  1. Onderzoekt de gemeente wat de KNMI’23-klimaatscenario’s betekenen voor Utrecht?
    1. Zo ja, wat wordt er met de uitkomsten van het onderzoek gedaan (m.b.t. klimaatadaptatie én mitigatie)?
    2. Zo ja, wordt dit meegenomen in de klimaatvisie?
  2. Tot in hoeverre gaat het college haar inzet intensiveren om Utrecht tijdig aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en CO2 uitstoot te verminderen?

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Groenbeheer in relatie tot klimaatverandering

Lees verder

Schriftelijke vragen Geen plant is illegaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer