Motie Een plaatsje in de herberg voor de slechtvalk


2 november 2023

Motie 367/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 2 november 2023, ter bespreking van Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Hoogbouwkavel, Leidsche Rijn Centrum Noord,

Constaterende dat:

1. In het bovengenoemde bestemmingsplan maatregelen op het gebied van diervriendelijk bouwen genoemd staan, zoals neststenen en nestkasten voor vogels en vleermuizen, stenen en hotels voor bijen en andere insecten, maar niet specifiek een nestkast voor een roofvogel (voor bijv. de slechtvalk) staat benoemd;

Overwegende dat:

1. Nadat de soort bijna uit Nederland was verdwenen, het belangrijk is om vast te houden dat het inmiddels weer stukken beter met de soort gaat, en dit mede komt door het plaatsen van nestkasten;

2. Slechtvalken zich steeds vaker ophouden in stedelijk gebied en zij graag nestelen op grote hoogte;

3. Bijvoorbeeld de nestkast die hangt aan het Utrechtse Provinciehuis (ter hoogte van de negentiende verdieping) het ook goed doet;

4. Eén van de MARK-torens wellicht een geschikte plek kan bieden voor een nestkast waarin slechtvalken kunnen nestelen;

Verzoekt het college om:

1. Qua maatregelen op het gebied van diervriendelijk bouwen na te gaan of en waar het plaatsen van een nestkast voor de slechtvalk in ecologisch opzicht nuttig kan zijn, en hierbij rekening te houden met:

a. In hoeverre het ontwerp van de MARK-torens in ecologisch opzicht een succesvolle plaatsing van een dergelijke nestkast toelaat;

b. In hoeverre bestaande populaties van andere diersoorten hier niet aanzienlijk onder zouden lijden;

c. Of er in de tenderuitvraag-verplichtingen voor diervriendelijk bouwen een dergelijke nestkast is opgenomen en of hier beargumenteerd vanaf is geweken;

2. Indien blijkt dat plaatsing inderdaad mogelijk is en nuttig kan zijn, een dergelijke nestkast te plaatsen aan één van de drie MARK-toren, afhankelijk van welke toren zich hier het beste voor leent.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Stop verdere horecaontwikkeling aan de Nobelstraat

Lees verder

Motie Reflecteer en informeer over verleden Prins Bernhard bij Prins Bernhardplein & Prins Bernhardlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer