Motie: Stop verdere hore­ca­ont­wik­keling aan de Nobel­straat


2 november 2023

Motie 363/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 november 2023, ter bespreking van het afrondende besluitvorming na debat over overlast Nobelstraat.

Constaterende dat:

1. Op de Nobelstraat een groot aantal horecazaken is gesitueerd op een kleine oppervlakte;

2. In de Nobelstraat de afgelopen jaren regelmatig sprake is geweest van (geluids)overlast en hier op dit moment weer sprake van is;

3. Het college streeft naar een betere spreiding van horeca over de stad.

Overwegende dat:

1. De overlast op de Nobelstraat onacceptabel is en een direct gevolg van het ruime aantal horecazaken hier;

2. Horeca van belangrijke toegevoegde waarde is voor de stad en inwoners en bezoekers de mogelijkheid biedt tot ontspanning en gezelligheid;

3. Gestreefd moet worden naar een betere spreiding van horecazaken over de stad en de wijken zodat overlast op een plek, zoals de Nobelstraat wordt voorkomen;

4. De Nobelstraat in het Ontwikkelkader Horeca nog steeds wordt aangemerkt als een groeilocatie.

Draagt het college op:

1. Af te zien van verdere groei van horeca aan de Nobelstraat;

2. Daartoe de stappen te nemen die nodig zijn om dat doel te bereiken, met inbegrip van de aanpassing van het huidige Horecakader;

3. De raad te informeren over de manier waarop dit wordt geëffectueerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bert van Steeg, CDA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Ruud Maas, Volt


Status

Verworpen

Voor

CDA, CU, Denk, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, SBU, Utrecht Solidair, Volt

Tegen

D66, GL, PvdA, S&S, UtrechtNu!, VVD