Motie Reflecteer en informeer over verleden Prins Bernhard bij Prins Bern­hard­plein & Prins Bern­hardlaan


2 november 2023

Motie 347/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 november 2023, ter bespreking van actuele motie

Constaterende dat:

  1. In de beantwoording van mondelinge vragen van D66, PvdA en Partij voor de Dieren de burgemeester aangegeven heeft eerst te willen reflecteren en onderzoek af te wachten voordat er bordjes met historische feitelijke informatie worden toegevoegd aan de straatnaamborden van het Prins Bernhardplein en Prins Bernhardlaan.
  2. Tegelijkertijd de Rijksvoorlichtingsdienst heeft bevestigd dat er een lidmaatschapskaart van Prins Bernhard bestaat en Prins Bernhard dus lid is geweest van de NSDAP1 en demissionair minister-president Rutte heeft aangegeven dat er voorlopig geen verder onderzoek komt;

Overwegende dat:

  1. De indieners het met de burgemeester eens zijn dat een moment van reflectie goed kan zijn voordat er actie wordt ondernomen en bereid zijn berichtgeving af te wachten;
  2. Tegelijkertijd de burgemeester niet heeft aangegeven hoe lang dit moment van reflectie zou moeten duren en er tegelijkertijd dus ook geen onderzoek komt waarvan we het resultaat kunnen afwachten.

Draagt het college op:

  1. Om indien het per 1 juni 2024 nog steeds onomstotelijk vaststaat dat Prins Bernhard lid is geweest van de NSDAP, om dan feitelijke informatie te verstrekken over het verleden van Prins Bernhard bij het Prins Bernhardplein en de Prins Bernhardlaan.

En gaat over tot de orde van de dag

Dirk-Jan van Vliet, D66
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

UtrechtNu!, EenUtrecht, Bij1, S&S, GL, Denk, CU, Partij voor de Dieren, PvdA, D66

Tegen

Utrecht Solidair, Volt, CDA, SBU, VVD