Motie Geen stei­ger­doeken met reclame in Utrecht


2 november 2023

Motie 343/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2024, ter bespreking van Reclame in de openbare ruimte.

Constaterende dat:

1. In het coalitieakkoord is aangekondigd dat het college minder grote reclame-uitingen in de openbare ruimte wenst;

2. In het coalitie akkoord steigerdoeken expliciet genoemd staan als erg grote reclameuitingen;

3. Het aantal vergunde steigerdoeken fluctueert sterk per jaar, en is geen structureel onderdeel van de begroting.

Overwegende dat:

1. In een groeiende stad is de openbare ruimte steeds belangrijker als huiskamer voor alle Utrechters;

2. Grote reclame-uitingen als steigerdoekreclames dragen niet bij aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte en leiden tot vercommercialisering en verrommeling van de openbare ruimte;

3. Ten tijde van een klimaat- en biodiversiteitscrisis het onwenselijk is aan te zetten tot meer kopen en consumeren;

4. Steigerdoeken kunnen wel gebruikt worden voor bv kunst en cultuur, maar dit financieel niet haalbaar is zonder commerciële uitingen.

Draagt het college op om:

1. De verordening en beleidsregels zodanig aan te passen dat commerciële reclame-uitingen op steigerdoeken met ingang van 1 juli 2024 in Utrecht niet meer toegestaan zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fred Claasen, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

CDA, D66, EenUtrecht, S&S, SBU, Utrecht Solidair, UtrechtNu!, Volt, VVD

Lees onze andere moties

Motie Reflecteer en informeer over verleden Prins Bernhard bij Prins Bernhardplein & Prins Bernhardlaan

Lees verder

Motie Uitfaseren lichtmastreclame

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer