Motie Uitfa­seren licht­mast­re­clame


2 november 2023

Motie 344/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2024, ter bespreking van Reclame in de openbare ruimte,

Constaterende dat:

1. In het coalitieakkoord is aangekondigd dat het college minder grote reclame-uitingen in de openbare ruimte wenst;

2. Lichtmastreclames een vorm zijn van grote reclame-uitingen;

3. Utrecht beschikt over een tweetal reclamemasten, een langs de A12 ter hoogte van knooppunt Laagraven en één langs de A2 in de zone tegenover The Wall;

4. De overeenkomst met de exploitant van de reclamemast langs de A12 afloopt op 30 juni 2024;

5. De overeenkomst voor de reclamemast langs de A2 loopt nog tot medio 2033 loopt (met de mogelijkheid van verlenging met 5 jaar);

6. De mast langs de A2 ook als bijenhotel functioneert met een honingraatstructuur van staal en houten nestkasten voor de bijen en dat rond de mast een goede leefomgeving voor de bijen is gecreëerd.

7. De opbrengsten van de lichtmasten structureel zijn opgenomen in de begroting.

Overwegende dat:

1. Grote lichtmasten veel aandacht trekken;

2. Ten tijde van een klimaat- en biodiversiteitscrisis het onwenselijk is aan te zetten tot meer kopen en consumeren;

3. Er studies zijn gedaan die laten zien dat reclameborden een negatief effect hebben op het kijkgedrag, reactievermogen en voertuigcontrole van automobilisten;

4. We geen lichtmasten nodig hebben om een bijvriendelijke omgeving te creëren;

5. Er momenteel geen dekking is om met ingang van 1 juli 2024 te stoppen met de reclamemast langs de A12 en de overeenkomst voor de mast langs de A2 nog tot medio 2033 loopt;

6. We willen dat de raad een uitspraak doet over het al dan niet continueren van grote reclames in de openbare ruimte.

Draagt het college op / Verzoekt het college om:

1. De overeenkomst voor de mast langs de A12 éénmalig aan te besteden met een zo kort mogelijke looptijd en de raad ruim voor het einde van de looptijd op een integraal afwegingsmoment de afweging voor te leggen de overeenkomst te beëindigen;

2. Voor 2033 op een integraal wegingsmoment aan de raad de afweging voor te leggen om de overeenkomst te beëindigen voor de lichtmast op de A2.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fred Claasen, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt


Status

Aangenomen

Voor

CU, Denk, GL, Partij voor de Dieren, PvdA, S&S, Utrecht Solidair, Volt

Tegen

CDA, D66, EenUtrecht, SBU, UtrechtNu!, VVD

Lees onze andere moties

Motie Geen steigerdoeken met reclame in Utrecht

Lees verder

Motie Na wangedrag rode kaart voor festivals en evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer