Schrif­te­lijke vragen Quickscan biodi­ver­siteit


Indiendatum: 16 nov. 2023

Schriftelijke vragen 212/2023

Uit een recente quickscan van 34 subsidieregelingen voor de landbouwsector blijken er 12 schadelijk uit te kunnen pakken voor de natuur en biodiversiteit, zo schrijft minister Van der Wal in een recente brief aan de Tweede Kamer.

De quickscan werd gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), naar aanleiding van het VN Biodiversiteitsverdrag. Onder dit verdrag vallen de doelen van het Global Biodiversity Framework (GBF) waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Specifiek gaat het in dit geval om de doelen die beogen om "alle financiële stromen in lijn te brengen met biodiversiteit vanuit een ‘whole-of-government approach’."

De minister geeft in de brief nadrukkelijk aan dat alle overheden gezamenlijk aan de lat staan om deze doelen te halen. De uitgevoerde quickscan is nog maar het begin.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en BIJ1 verkennen dan ook graag de mogelijkheden een soortgelijk proces in de gemeente Utrecht te starten.

Dit leidt voor de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en BIJ1 tot de volgende vragen:

1. Deelt het college het enorme belang van biodiversiteit met de fracties en onderschrijft het de beschreven doelen uit het VN Biodiversiteitsverdrag?

2. Heeft het college kennisgenomen van de betreffende brief van de minister en de bijbehorende quickscan?

3. Ziet het college mogelijkheden een soortgelijk proces in Utrecht op te starten? Te beginnen met een analyse van (een aantal van) de subsidieregelingen en mogelijk andere geldstromen binnen Groen en Dierenwelzijn? Waarbij allereerst in kaart wordt gebracht welke regelingen mogelijk schadelijk zijn voor de natuur en biodiversiteit. Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke quickscan uitgevoerd worden? Zo nee, waarom niet?

4. Welke regelingen bij Groen en Dierenwelzijn zouden voor een dergelijke quickscan in aanmerking komen?

5. Zijn er andere gemeenten die een dergelijke quickscan uitvoeren of willen uitvoeren?

6. Zo ja, is het mogelijk met deze andere gemeenten op te trekken danwel via bijvoorbeeld de VNG een voortrekkersrol te spelen? Zo nee, waarom niet?

7. Mochten er schadelijke subsidieregelingen en/of andere geldstromen zijn, is het college bereid om deze zo spoedig mogelijk stop te (laten) zetten? Zo nee, waarom niet?

Jeroen Bart, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Stevie Nolten en Myrthe Minnaert, BIJ1

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Te vroeg gekapt aan de Ivoordreef

Lees verder

Schriftelijke vragen Getergde flora en fauna in Park Transwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer