Monde­linge vragen Te vroeg gekapt aan de Ivoor­dreef


Indiendatum: 16 nov. 2023

Mondelinge vragen 5, 16 november 2023

In december 2022 stelde de raad het bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef vast. Niet de gehele raad was hiermee akkoord overigens. De Partij voor de Dieren stemde bijvoorbeeld tegen vanwege de grootschalige bomenkap in de hoofdgroenstructuur, en de zogenaamde onmogelijkheid om een oud plan aan te passen om bomen te redden. Vanwege de wooncrisis en het binnenhalen van een subsidie was haast geboden, werd gezegd, en de bouw moest zo snel mogelijk gestart worden. Er werd ook alles op alles gezet om de 67 bomen die er nog stonden en tegen de grond moesten, ook daadwerkelijk tegen de grond te jagen. En nu, bijna een jaar later is de bouw nog niet gestart. En zijn de bomen dus in ieder geval een jaar te vroeg tegen de grond gegaan. Vandaar de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat de bomen zo snel tegen de grond moesten terwijl de bouw nog niet eens van start is gegaan?

2. Een jaar langer laten staan, was een jaar meer biodiversiteit en een jaar schonere lucht geweest. Hoe kijkt het college terug op deze overhaaste kap?

3. Een motie om de 67 bomen pas te laten kappen na uitspraak van de rechter haalde het niet. En de Raad van State ging akkoord met het zo snel kappen van de bomen – ook al was er nog geen bouwvergunning verleend. Welke rol heeft het college hier gespeeld en had dit niet anders gemoeten? Zo nee, waarom niet?

4. Op Motie 414/2022 Voorkom bomenkap in toekomstige bouwplannen kwam onder meer de toezegging dat in de actualisatie van het Utrechts Plan Proces aangrijpende verandering in het groen goed zou worden gedefinieerd en procedureel zou worden vastgelegd. Voor zover wij weten, hebben wij dit nog niet gezien. Hoe staat het met deze toezegging?

5. Tot slot, welke les trekt het college uit dit vroegtijdige kappen aan de Ivoordreef? En kunt u toezeggen dit bij volgende projecten veel beter te doen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren