Motie Pas kappen na uitspraak rechter


22 december 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 december 2022, ter bespreking van het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht

Constaterende dat:

  1. Er nog 67 bomen in de weg staan van de geplande nieuwbouw aan de Ivoordreef en dat het hier gaat om gezonde en volwassen bomen die onderdeel uitmaken van de Groenstructuur
  2. Er een rechtszaak is aangekondigd door de Utrechtse Bomenstichting naar aanleiding van het bestemmingsplan, en dan vooral gericht op de verleende velvergunning van genoemde bomen

Overwegende dat:

  1. Utrecht elke boom nodig heeft in deze tijd van klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis
  2. De bomen pas gekapt zouden moeten worden nadat de rechter zich uitspreekt in de aangekondigde zaak, aangezien de zaak draait om de velvergunning

Draagt het college op:

  1. De 67 bomen pas te laten kappen na uitspraak van de rechter

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair


Status

Verworpen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, ChristenUnie, Denk, SBU, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, PvdA, D66, GroenLinks, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)