Motie Voorkom bomenkap in toekom­stige bouw­plannen


22 december 2022

Motie 414/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 december 2022, ter bespreking van het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht.

Constaterende dat:

  • Voor de sloop en nieuwbouw aan de Ivoordreef in totaal circa 150 gezonde en volwassen bomen gekapt worden;
  • Dit een uitwerking is van een visiedocument uit 2005 waar staat bebouwing dichter op de Einsteindreef komt te staan, maar waar ook staat de groenkwaliteit langs de Einsteindreef is behouden en versterkt;
  • Opeenvolgende colleges hierna met bouwplannen verder zijn gegaan, de massale bomenkap steeds geaccepteerd hebben, hierbij negerend dat deze bomen onderdeel vormen van de Stedelijke Groenstructuur die in 2018 is vastgesteld, aangezien het college ook daarna niet aan de noodrem heeft getrokken.

Overwegende dat:

  • Er nog meer bouwplannen voor Overvecht, maar ook andere delen van Utrecht worden ontwikkeld;
  • Deze fouten zoals aan de Ivoordreef niet nog eens mogen plaatsvinden, aangezien elke boom telt in deze tijden van klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis;
  • Het aanvaardbaar kan dat er bomen gekapt moeten worden voor een bouwplan, maar dat er ook gevoelige situaties bestaan waarbij college proactief een ongewenste kap zou moeten voorkomen of deze tijdig aan de raad zou moeten voorleggen.

Draagt het college op:

  • Alle lopende bouwplannen, zeker in Overvecht, maar liefst in Utrecht, tijdig door te lopen op de gevolgen voor bomen, zeker zij die onderdeel zijn van de Stedelijke Groenstructuur, en plannen waar sprake is van gevoelige bomenkap proactief aan te passen dan wel aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt
Meike Hellevoort, GroenLinks
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen