Actuele Motie Bomen en geen stompjes op het Vredenburg


2 februari 2023

Motie 3/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 februari 2023,

Constaterende dat:

  1. In september 2021 twee oude en waardevolle platanen op het Vredenburg met spoed zijn gekapt en er sindsdien twee verdrietig stemmende stompjes op het plein staan;
  2. Het college niet bepaald scheutig is geweest met informatie over het opvolgen van boom reddende adviezen van Terra Nostra –die binnen een maand uitgevoerd hadden moeten worden- en dat de raad middels SV 125/2022 vernam dat de stompjes in het najaar 2022 verwijderd zouden worden en dat herplant zou plaatsvinden in het plantseizoen 2022/2023;
  3. De stompjes er nog altijd staan, het plantseizoen loopt tot maart/april en dat de tijd dus begint te dringen;
  4. Ook een relatief recent geplante linde op het plein is afgestorven;
  5. De bestaande platanen van grote waarde zijn en zij snel aanvullende verzorgings-maatregelen nodig hebben en het college veel urgente adviezen van een onderzoek van Terra Nostra nog niet uitvoerde, wel aanvullend onderzoek heeft laten doen, en dat die aanbevelingen niet met de raad zijn gedeeld noch zijn uitgevoerd;

Overwegende dat:

  1. Niemand gebaat is bij het laten staan van de stompjes –behalve mensen die er hun frietbakjes op zetten- en iedereen gebaat is bij de aanplant van nieuwe bomen die liefst groot, volwassen en bijdragend aan biodiversiteit zijn;
  2. Aanvullende verzorgingsmaatregelen snel nodig zijn, omdat niet uit te sluiten is dat de platanen en andere bomen op het plein ongezond worden;

Draagt het college op:

  1. De voor dit plantseizoen beloofde herplant van twee bomen voor de gekapte platanen daadwerkelijk dit plantseizoen te realiseren, inclusief herplant van de afgestorven linde;
  2. De aanbevelingen van Terra Nostra om de leefomstandigheden van de bomen op het plein te verbeteren, op de kortst mogelijke termijn uit te voeren;
  3. De raad te informeren over de planning en uitvoering van herplant alsook over de verbetering van leefomstandigheden van alle bomen op het Vredenburg;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Stevie Nolten, BIJ1
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Charlotte Passier, Volt
Nadia Stylianou, D66


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Voorkom bomenkap in toekomstige bouwplannen

Lees verder

Motie Herplantplicht na illegale kap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer