Schrif­te­lijke vragen Noodkap Platanen - Vervolg


Indiendatum: 5 jul. 2022

Schriftelijke vragen 125/2022

Naar aanleiding van de noodkap van twee prominente platanen op het Vredenburg in september 2021 – waar de Partij voor de Dieren de mondelinge vragen MV1 dd. 9 september 2021 over stelde – heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar de redenen waarom de bomen zodanig ongezond waren dat ze direct gekapt moesten worden. Onderzoeksbureau Terra Nostra leverde in november 2021 een onderzoeksrapport op met schokkende conclusies: er is geen ruimte voor wortelgroei, de boomspiegels zijn expres verhard met een soort epoxy en ingeklonken, de gesloten mozaïekvloer laat te weinig lucht door, er staan marktkramen in de boomspiegels, er zit veel teveel nitraat in de bodem en er wordt afvalwater met schoonmaakmiddelen over de bomen uitgestort. Het mag een wonder zijn dat er onder deze omstandigheden überhaupt nog drie prominente platanen staan op het Vredenburg. Onze fracties hebben de volgende vragen:

 1. Onderschrijft het college de conclusie dat de bomen te krappe en te verharde boomspiegels hebben die te weinig lucht doorlaten voor wortels om gezond te kunnen groeien? Zo nee, waarom niet?
 2. Onderschrijft het college de conclusie dat de gesloten mozaïekvloer te weinig lucht doorlaat naar de wortels om gezond te kunnen groeien? Zo nee, waarom niet?
 3. Onderschrijft het college de conclusie dat bomen ook te lijden hebben door het storten van afvalwater met schoonmaakmiddelen? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met ons eens dat het welzijn van de bomen op het Vredenburg te weinig prioriteit heeft in het gebruik en de inrichting van het plein? Zo nee, waarom niet?
 5. In september 2021 stelden wij mondelinge vragen over de noodkap van deze bomen, en werd een extern onderzoek aangekondigd. Waarom is de gemeenteraad niet ingelicht over dit schokkende rapport en het al dan niet opvolgen van de adviezen?
 6. Het college zegde in de beantwoording van de genoemde mondelinge vragen toe de aanbevelingen van aanvullend onderzoek op te volgen. In hoeverre zijn de aanbevelingen van dit onderzoeksrapport van Terra Nostra – verschenen in november 2021, met de oproep binnen een maand maatregelen te nemen – daadwerkelijk ook echt opgevolgd? Of klopt onze indruk dat dit rapport in een la is verdwenen? Zo ja, wiens la?
 7. Hoe gezond zijn de drie nog aanwezige platanen? Is het college bereid alles op alles te zetten om deze bomen maximaal te beschermen en te verzorgen?
 8. Hoe gezond zijn de andere, meer recent geplante bomen op het Vredenburg? Eén van de lindes maakt op ons een uiterst dode indruk. Klopt dat?
 9. Is het college bereid om zo snel mogelijk in elk geval de volgende maatregelen te nemen bij de drie nog aanwezige platanen: vergroten en vergroenen boomspiegels en aanleggen van bankjes rond bomen die beletten dat voertuigen en kramen te dicht op bomen geplaatst worden, de beluchting goed schoon te maken en te houden en te onderzoeken hoe er zoveel nitraat in de bodem is gekomen en dit te verhelpen? Zo nee, waarom niet?
 10. En met betrekking tot alle bomen op het Vredenburg: hoe gaat het college ervoor zorgen dat de gesloten mozaïekvloer vanaf zo snel mogelijk voldoende lucht gaan doorlaten, dat de beluchting niet meer verstopt en vervuild raakt, dat er geen afvalwater met schoonmaakmiddelen meer uitgestort wordt en dat het nitraatgehalte in de bodem niet weer stijgt tot gevaarlijke hoogte?
 11. Is het college het met ons eens dat de nog aanwezige stompjes van de gekapte platanen een treurig en pijnlijk beeld aan het Vredenburg geven? Zo nee, waarom niet? Wanneer worden deze verwijderd?
 12. Is het college bereid om zo snel mogelijk in het aanstaande plantseizoen over te gaan tot herplant van twee bomen op het Vredenburg die volwassen en liefst inheems en biologisch geteeld zijn, en er ook voor te zorgen dat zij optimale groeiomstandigheden krijgen (dus bijvoorbeeld geen verharding zoals epoxy rond de bomen en geen worteldoeken)? Zo nee, waarom niet?
 13. Is het college bereid om te onderzoeken om daarboven nog meer bomen op het stenige en niet-hittebestendige Vredenburg aan te planten en deze bomen optimaal te laten groeien en verzorgen? Zo ja, hoeveel en per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Myrthe Minnaert, Bij1
Marijn de Pagter, VVD
Gert Dijkstgra, EenUtrecht
Nadia Stylianou, D66
Yvonne Hessel, SP