Schrif­te­lijke vragen Hels Kabaal


Indiendatum: 13 jul. 2022

Schriftelijke vragen 130/2022

Van 8 t/m 10 juli vond in de Jaarbeurs het event World of Cars plaats. Een evenement dat in de wijde omtrek zorgde voor enorme geluidsoverlast maar ook stank- en rookoverlast, ten gevolge van de zogenaamde ‘Driftshows’. Tijdens deze driftshows maken auto’s veel toeren en draait men met spinnende, slippende banden rondjes. Dat zorgt voor een hels kabaal waar de hele wijde omtrek dagenlang last van had. En rook drong omliggende huizen in.

Op vele omliggende straten werd er daarbij ook nog eens door bezoekers van World of Cars bij aankomst en vertrek geraced op de openbare weg met gevaar voor verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Wij begrepen dat dit overlastgevende evenement vooraf niet was gecommuniceerd met omwonenden.

Voor de gemeente Utrecht is duurzaamheid van groot belang. Utrecht wil koploper zijn als duurzame gemeente en ook de Jaarbeurs vind duurzaamheid van belang. Zij streven ernaar om de meest duurzame congres- en eventlocatie van Europa te worden. Hoe het event World of Cars binnen dit streven past is onze fracties een raadsel.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente een vergunning verstrekt voor World of Cars? Zo ja, hoe strookt dit met de geluids- en uitstootnormen?

2. Waarom stond het evenement niet vermeld in het overzicht van vergunningaanvragen voor evenementen?

3. Wat vindt het college er van dat zo’n evenement, inclusief dagenlange overlast, midden in Utrecht plaatsvindt?

4. Is het college het met ons eens dat dit soort vervuilende, overlastgevende evenementen niet in Utrecht thuishoren en al helemaal niet midden in een woonwijk? Zo ja, wat gaat het college daar aan doen?

5. Indien het binnen de huidige vergunningverlening niet mogelijk is om een dergelijk evenement tegen te houden, is het college dan bereid om hier werk van te gaan maken zodat we dit soort evenementen in de toekomst kunnen voorkomen?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren