Schrif­te­lijke vragen Hels Kabaal


Indiendatum: 13 jul. 2022

Schriftelijke vragen 130/2022

Van 8 t/m 10 juli vond in de Jaarbeurs het event World of Cars plaats. Een evenement dat in de wijde omtrek zorgde voor enorme geluidsoverlast maar ook stank- en rookoverlast, ten gevolge van de zogenaamde ‘Driftshows’. Tijdens deze driftshows maken auto’s veel toeren en draait men met spinnende, slippende banden rondjes. Dat zorgt voor een hels kabaal waar de hele wijde omtrek dagenlang last van had. En rook drong omliggende huizen in.

Op vele omliggende straten werd er daarbij ook nog eens door bezoekers van World of Cars bij aankomst en vertrek geraced op de openbare weg met gevaar voor verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Wij begrepen dat dit overlastgevende evenement vooraf niet was gecommuniceerd met omwonenden.

Voor de gemeente Utrecht is duurzaamheid van groot belang. Utrecht wil koploper zijn als duurzame gemeente en ook de Jaarbeurs vind duurzaamheid van belang. Zij streven ernaar om de meest duurzame congres- en eventlocatie van Europa te worden. Hoe het event World of Cars binnen dit streven past is onze fracties een raadsel.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente een vergunning verstrekt voor World of Cars? Zo ja, hoe strookt dit met de geluids- en uitstootnormen?

2. Waarom stond het evenement niet vermeld in het overzicht van vergunningaanvragen voor evenementen?

3. Wat vindt het college er van dat zo’n evenement, inclusief dagenlange overlast, midden in Utrecht plaatsvindt?

4. Is het college het met ons eens dat dit soort vervuilende, overlastgevende evenementen niet in Utrecht thuishoren en al helemaal niet midden in een woonwijk? Zo ja, wat gaat het college daar aan doen?

5. Indien het binnen de huidige vergunningverlening niet mogelijk is om een dergelijk evenement tegen te houden, is het college dan bereid om hier werk van te gaan maken zodat we dit soort evenementen in de toekomst kunnen voorkomen?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 13 jul. 2022
Antwoorddatum: 13 jul. 2022

Schriftelijke vragen 130/2022

Van 8 t/m 10 juli vond in de Jaarbeurs het event World of Cars plaats. Een evenement dat in de wijde omtrek zorgde voor enorme geluidsoverlast maar ook stank- en rookoverlast, ten gevolge van de zogenaamde ‘Driftshows’. Tijdens deze driftshows maken auto’s veel toeren en draait men met spinnende, slippende banden rondjes. Dat zorgt voor een hels kabaal waar de hele wijde omtrek dagenlang last van had. En rook drong omliggende huizen in.

Op vele omliggende straten werd er daarbij ook nog eens door bezoekers van World of Cars bij aankomst en vertrek geraced op de openbare weg met gevaar voor verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Wij begrepen dat dit overlastgevende evenement vooraf niet was gecommuniceerd met omwonenden.

Voor de gemeente Utrecht is duurzaamheid van groot belang. Utrecht wil koploper zijn als duurzame gemeente en ook de Jaarbeurs vind duurzaamheid van belang. Zij streven ernaar om de meest duurzame congres- en eventlocatie van Europa te worden. Hoe het event World of Cars binnen dit streven past is onze fracties een raadsel.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente een vergunning verstrekt voor World of Cars? Zo ja, hoe strookt dit met de geluids- en uitstootnormen?

Antwoord: Nee, de Jaarbeurs heeft geen vergunningaanvraag ingediend voor World of Cars. Het gaat hier om een beurs, waaromheen verschillende ondersteunende activiteiten zijn georganiseerd. Ondersteunende activiteiten zijn toegestaan binnen de bestaande bestemming.

2. Waarom stond het evenement niet vermeld in het overzicht van vergunningaanvragen voor evenementen?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

3. Wat vindt het college er van dat zo’n evenement, inclusief dagenlange overlast, midden in Utrecht plaatsvindt?

Antwoord: Wij vinden het erg vervelend dat een activiteit van de Jaarbeurs overlast heeft veroorzaakt. Wij dragen graag thema’s als gezond stedelijk leven en duurzaamheid uit. Dat geldt ook voor de activiteiten in de accommodaties van onze stad. Het mag duidelijk zijn dat de activiteiten, georganiseerd rondom de beurs World of Cars niet in dit profiel passen.

4. Is het college het met ons eens dat dit soort vervuilende, overlastgevende evenementen niet in Utrecht thuishoren en al helemaal niet midden in een woonwijk? Zo ja, wat gaat het college daar aan doen?

Antwoord: Ja, wij delen uw mening, zie het antwoord op vraag 3. Specifiek met de Jaarbeurs zijn we regelmatig in gesprek, het faciliteren van driftshows en de onwenselijkheid daarvan zal in het eerstvolgende gesprek op de agenda staan.

5. Indien het binnen de huidige vergunningverlening niet mogelijk is om een dergelijk evenement tegen te houden, is het college dan bereid om hier werk van te gaan maken zodat we dit soort evenementen in de toekomst kunnen voorkomen?

Antwoord: In dit geval is geen vergunning aangevraagd, zie het antwoord op vraag 1. Wij toetsen een aanvraag voor een evenementenvergunning aan diverse wet- en regelgeving (o.a. op het gebied van openbare orde, veiligheid, geluid en milieu). Dit biedt voldoende handvatten om een aanvraag voor dergelijke activiteiten te weigeren dan wel onder strenge voorschriften te verlenen en daarmee onveilige situaties en overlast te voorkomen. Specifiek met de Jaarbeurs zijn we in gesprek (zie het antwoord op vraag 4).

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Noodkap Platanen - Vervolg

Lees verder

Schriftelijke vragen Versneld inlopen achterstand taakstelling huisvesting statushouders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer