Monde­linge vragen Discri­mi­na­tie­lessen in het onderwijs


Indiendatum: 30 jun. 2022

Mondelinge vragen 7, 30 juni 2022

Diverse docenten, onderwijsaanbieders en experts hebben alarm geslagen over discriminatielessen op scholen. Volgens hen hangt de kwaliteit van deze lessen op veel scholen af van de interesse van een docent, school of docentenopleiding voor het maatschappelijke probleem (lees hier). Daarnaast lijken tijd en geld soms ook een rol te spelen. In de Utrechtse Antidiscriminatie-agenda geeft het college aan met scholen gesprekken te voeren over het thema discriminatie en te inventariseren wat zij al doen rondom dit thema. Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Welke zicht heeft het college op het aanbod en de kwaliteit van lessen over discriminatie wanneer het gaat om de scholen uit Utrecht?

2. Is het college bereid om in gesprek te treden met scholen uit Utrecht die nog onvoldoende aandacht besteden aan dit onderwerp om waar nodig hen te ondersteunen en te wijzen op het belang van dit maatschappelijke probleem?

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) vermoed na gesprekken met scholen dat veel scholen wel aandacht besteden aan discriminatie, maar dit niet op een effectieve manier doen.

3. Is het college bereid om, eventueel in samenspraak met Art.1 Midden Nederland en KIS, te bekijken welke methoden van discriminatielessen bewezen effectief zijn, en die als handvatten te bieden aan scholen en docenten uit Utrecht?

4. Is het college bereid om de raad jaarlijks te informeren over de staat van het burgerschapsonderwijs in de gemeente en daarbij ook expliciet aandacht te besteden aan het thema discriminatie?

Mahmut Sungur, DENK
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Anton Stam, VOLT
Stevie Nolten, BIJ1
Juriaan Otto, EenUtrecht
Ruurt Wiegant, SP
Hester Assen, PvdA
Maartje Vermeulen en Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Bert van Steeg, CDA