Monde­linge vragen Gokre­clame in de openbare ruimte


Indiendatum: 30 jun. 2022

Mondelinge vragen 6, 30 juni 2022

Midden in de stad, aan de Oudegracht, hangt een enorm spandoek waar reclame wordt gemaakt voor gokken (zie afbeelding). Gokken is verslavend, heeft een negatief effect op de gezondheid en het is onwenselijk dat het zo wordt gepromoot in de openbare ruimte. De discussie of gokreclame verboden moet worden, wordt breed gevoerd. Recent werd ook bekend dat Tilburg geen gokreclame meer gaat toestaan in bushokjes en op de reclamezuilen. Het is wenselijk dat Utrecht hier ook tegen optreedt in de openbare ruimte, wij hebben daarover de volgende vragen.

1. Deelt de wethouder dat het onwenselijk is dat er een gigantische gokreclame hangt in het midden van het centrum van Utrecht? Welke mogelijkheden ziet de wethouder om hier paal en perk aan te stellen?

2. Dergelijke grote reclame-uitingen, of het nou over gokken gaat of niet, zorgen voor onwenselijk vercommercialisering en verrommeling van de openbare ruimte. Deelt de wethouder dit? Wat mogen wij hierop verwachten?

3. Ziet de wethouder kansen in het voorbeeld dat Tilburg geeft door gokreclame in bushokjes of via reclamezuilen te gaan verbieden?

Rick van der Zweth, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Dane Harris, SP
Rob van den Enk, S&S
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Mahmut Sungur, DENK
Myrthe Minnaert, Bij1
Wilma Duitscher, EenUtrecht

Indiendatum: 30 jun. 2022
Antwoorddatum: 30 jun. 2022

Mondelinge vragen 6, 30 juni 2022

Midden in de stad, aan de Oudegracht, hangt een enorm spandoek waar reclame wordt gemaakt voor gokken (zie afbeelding). Gokken is verslavend, heeft een negatief effect op de gezondheid en het is onwenselijk dat het zo wordt gepromoot in de openbare ruimte. De discussie of gokreclame verboden moet worden, wordt breed gevoerd. Recent werd ook bekend dat Tilburg geen gokreclame meer gaat toestaan in bushokjes en op de reclamezuilen. Het is wenselijk dat Utrecht hier ook tegen optreedt in de openbare ruimte, wij hebben daarover de volgende vragen.

1. Deelt de wethouder dat het onwenselijk is dat er een gigantische gokreclame hangt in het midden van het centrum van Utrecht? Welke mogelijkheden ziet de wethouder om hier paal en perk aan te stellen?

Ik zal de vragen 1 en 2 gecombineerd beantwoorden.
Ik ben het eens met de kwalificatie en het beeld dat wordt geschetst in vraag 2. Die sluit aan bij de ambitie die in het coalitieakkoord staat, namelijk om daar meer actie tegen te ondernemen. Wij zullen het onderzoek naar hoe wij dat kunnen doen op korte termijn starten. Wij zullen bekijken hoe de reclameverordening en de beleidsregels mogelijkheden bieden om de omvang van de reclame-uitingen in te perken.
Het onderwerp van de gokreclame is zeer actueel. Vandaag werd bekend dat een aantal oud-voetballers en andere bekende Nederlanders niet langer mogen worden ingezet om gokreclame te maken. Ook werkt de minister aan een landelijk verbod op het gebied van ongerichte gokreclame. De branche zelf heeft gezegd om vanaf april a.s. te stoppen met het maken van reclame in bushokjes en langs snelwegen. Dat betekent overigens niet dat iedereen zich er per direct aan zal houden. Dat leert de ervaring.
De gemeente blijkt beperkt te zijn in haar mogelijkheden om de reclame inhoudelijk te weren, zowel juridisch als met het oog op een langlopende concessieovereenkomst met exploitanten. Ik verwijs op dit punt graag naar een eerdere discussie die ook in de raad is gevoerd over het weren van fossiele reclame. Daarover zijn in december 2020 schriftelijke vragen gesteld. In oktober 2021 is daartoe een initiatiefvoorstel ingediend. Ik heb toegezegd om in het eerste kwartaal van 2023 de raad een brief te sturen waar de resultaten in staan van de gesprekken met exploitanten. Ik stel voor om ook de resultaten van het
onderzoek waaraan ik zojuist refereerde toe te voegen en om daarin in te gaan op de excessief grote reclame-uitingen.

2. Dergelijke grote reclame-uitingen, of het nou over gokken gaat of niet, zorgen voor onwenselijk vercommercialisering en verrommeling van de openbare ruimte. Deelt de wethouder dit? Wat mogen wij hierop verwachten?

Zie antwoord vraag 1.

3. Ziet de wethouder kansen in het voorbeeld dat Tilburg geeft door gokreclame in bushokjes of via reclamezuilen te gaan verbieden?

Tilburg heeft het verbod op gokreclame opgenomen in de lopende aanbesteding voor de exploitatie van reclame op bushokjes en reclamezuilen. Hun huidige contract loopt binnenkort af. In Utrecht geldt echter dat de concessie een looptijd heeft tot 2033. Het tussentijds wijzigen van die overeenkomst is risicovol en heeft juridische en financiële consequenties. Ook hierover verwijs ik naar de discussie die daarover is gevoerd. Overigens heb ik in dit geval goed nieuws, namelijk dat het bewuste steigerdoek waarover vragen zijn gesteld en dat voor twee weken was vergund gisteren is weggehaald overeenkomstig de vergunde periode.

Rick van der Zweth, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Dane Harris, SP
Rob van den Enk, S&S
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Mahmut Sungur, DENK
Myrthe Minnaert, Bij1
Wilma Duitscher, EenUtrecht