Monde­linge vragen Geen wapenstok voor boa’s


Indiendatum: 29 jun. 2022

Mondelinge vragen 5, 29 juni

De minister van Justitie en Veiligheid heeft vorige week (23 juni 2022) in een kamerbrief aangekondigd dat boa’s per 1 juli worden uitgerust met een korte wapenstok. Ook krijgen boa’s op termijn handboeien in hun standaarduitrusting. Gemeenten die hun boa’s met een wapenstok willen uitrusten kunnen een vergunning aanvragen bij de minister van Justitie en Veiligheid. Het uitbreiden van de bevoegdheden is om verschillende redenen zorgelijk. Zo zijn boa’s geen politieagenten. De politie heeft een geweldsmonopolie en agenten krijgen daarom intensieve opleiding en trainingen voor het inzetten van geweldsmiddelen. Desondanks zien we dat de politie regelmatig meer geweld inzet dan volgens de wet is toegestaan (lees hier). Dit is buitenproportioneel geweld waarbij de mensenrechten van de slachtoffers worden geschonden (lees hier).

Boa’s hebben een andere taak en krijgen daarvoor dus een andere training. Daarbij toont het onderzoek naar institutioneel racisme binnen de gemeente Utrecht dat er aanwijzingen zijn van institutioneel racisme bij Utrechtse boa’s. Dit resulteert ook in boa’s die etnisch profileren waardoor inwoners met een migratieachtergrond, vanwege hun afkomst, eerder worden aangesproken en sneller wordt overgegaan tot het uitschrijven van een boete.

De fracties van BIJ1, DENK, SP en Partij voor de Dieren hebben daarom de volgende vragen:

1. Deelt de burgemeester de mening dat Utrecht een veilige stad moet zijn voor alle inwoners en dat het verruimen van de geweldsmonopolie door onvoldoende getrainde boa’s te bewapenen dit in gevaar brengt en hierdoor onwenselijk is?

2. Gezien de aanwijzingen van institutioneel racisme en etnisch profilering, deelt de burgemeester dat Utrechters met een migratieachtergrond een groter risico lopen om te maken te krijgen met buitenproportioneel geweld door boa's?

3. Indien ja, kan de burgemeester toezeggen geen vergunning aan te vragen om boa's te bewapenen met een wapenstok? Zo nee, waarom niet?

Stevie Nolten, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Yvonne Hessel, SP