Monde­linge vragen Vleer­muizen verliezen habitat Offer­hausweg


Indiendatum: 30 jun. 2022

Mondelinge vragen 3, 30 juni 2022

Op het terrein aan de Offerhausweg staat een bunker die altijd een onderkomen vormde voor vleermuizen. De Utrechtse Bomenstichting meldde deze week aan het college en de raad dat deze bunker onlangs hermetisch is afgesloten met een ingemetselde stalen deur. Het vermoeden bestaat dat de deur bedoeld is om vleermuizen te weren, want anders waren er nog wel openingen voor hen overgehouden. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de vleermuizen en heeft daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat de bunker op gemeentegrond staat en is de gemeente betrokken bij het aanbrengen van de stalen deur? Indien dit niet zo is: beschikt de gemeente dan wél over de bevoegdheid te handhaven?

2. Met welke reden is deze deur aangebracht? Is dat inderdaad om vleermuizen en eventueel andere dieren te weren? Zo ja, waarom? En is er een vergunning voor de verstoring en verjaging van deze dieren verleend door de provincie?

3. Op welke manieren is rekening gehouden met vleermuizen en eventueel andere dieren? Zijn er maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van de deur voor vleermuizen op te vangen? Zo ja, welke?

4. Indien de deur niet is aangebracht om vleermuizen en andere dieren te weren: is het college bereid om ervoor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk weer openingen voor hen worden gecreëerd, zodat ze weer in de bunker kunnen wonen en verblijven? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe heeft het college gereageerd op het verzoek van de Utrechtse Bomenstichting om handhavend op te treden? Wat is er sindsdien gebeurd?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren