Louise de Vries


Frac­tie­me­de­werker en commis­sielid

Louise de Vries (1992) is fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie. Ze studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Utrecht en voltooide een onderzoeksmaster in Zweden. “Ik kijk verder dan mijn neus lang is. Met kortetermijndenken en een politieke focus op een onhoudbaar economisch systeem komen we niet snel genoeg verder in het verduurzamen van onze samenleving. Ik ben lid geworden van de Partij voor de Dieren omdat zij het grotere plaatje voor zich ziet en altijd zal pleiten voor een groene en rechtvaardige wereld.”

Louise vertegenwoordigt de Partij voor de Dieren in diverse commissievergaderingen in de Utrechtse gemeenteraad.

Dossiers:
Circulaire economie, cultuur, diversiteit en inclusie, drugs, onderwijs (inclusief MBO) en bibliotheek, participatie, sekswerk, volksgezondheid (inclusief voedsel), werk en inkomen, wijk- en buurtaanpak.

Ruimtelijke ordering: de wijken Noordoost, Zuid en Zuidwest.

Foto: Menno Herstel

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws