Louise de Vries


Raadslid

Louise de Vries (zij/haar, 1992) is raadslid bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren. Ze studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Utrecht en voltooide een onderzoeksmaster in Zweden. “Ik kijk verder dan mijn neus lang is. Met kortetermijndenken en een politieke focus op een onhoudbaar economisch systeem komen we niet snel genoeg verder in het verduurzamen van onze samenleving. Ik ben lid geworden van de Partij voor de Dieren omdat zij het grotere plaatje voor zich ziet en altijd zal pleiten voor een groene en rechtvaardige wereld.”

Louise was eerst commissielid, toen tijdelijk raadslid vanwege het zwangerschapsverlof van ons raadslid Anne Sasbrink en is nu officieel raadslid voor de PvdD.

Dossiers:

Cultuur, participatie, sekswerk, volksgezondheid (inclusief voedsel), werk en inkomen, wijk- en buurtaanpak, asiel en integratie, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, milieu en emissieloos vervoer, demonstratierecht.

Ruimtelijke ordening: Groot Merwede, Merwedekanaalzone, Stationsgebied, Noordwest, Zuidwest.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren 10 jaar in de Utrechtse gemeen­teraad!

Vandaag, woensdag 27 maart 2024, zit de Partij voor de Dieren precies 10 jaar in de Utrechtse gemeenteraad! Wat hebben we de afgelopen 10 jaar veel meegemaakt, en gelukkig ook veel bereikt voor de dieren, de natuur en het milieu. We startten met een kleine fractie waarin we heel veel moesten uitzoeken en opbouwen, en waarbij ons enige raadslid Eva van Esch overal in haar eentje over moest stem...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws