Motie Ontwikkel emis­sievrij


22 december 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 december 2022, ter bespreking van het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Ivoordreef, Overvecht

Constaterende dat:

  1. Het bestemmingsplan Ivoordreef een overschrijding in stikstofuitstoot heeft en dat het college dit wil oplossen door emissievrij te gaan ontwikkelen
  2. Emissievrij ontwikkelen volgens het raadsvoorstel bestaat uit het toepassen van elektrisch materieel, het aanscherpen van de uitgangspunten in eerder onderzoek (bijvoorbeeld aantal draaiuren van machine) en door het realistischer plannen van de aanleg-/bouwfase

Overwegende dat:

  1. Emissievrij ontwikkelen eigenlijk al veel eerder de norm had moeten zijn in heel Utrecht gezien de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de ondermaatse luchtkwaliteit en dat eigenlijk alle bouwontwikkelingen in Utrecht emissievrij zouden moeten plaatsvinden

Draagt het college op:

  1. Van emissievrij ontwikkelen de nieuwe norm te maken bij bouwontwikkelingen in Utrecht
  2. Hiertoe afspraken te maken met ontwikkelaars en op naleving toe te zien.

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, GroenLinks, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)