Motie Verban vlees­re­clames uit A0-concessie


22 december 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 december 2022, ter bespreking van het Debat Vleesreclames in de openbare ruimte

Constaterende dat:

  1. Het produceren van vlees en vis ter consumptie gepaard gaat met dierenleed, milieuvervuiling, en klimaatopwarming;
  2. Het tonen van reclame ervoor zorgt dat de producten in de getoonde reclames meer worden afgenomen en dat dat in het geval van vlees- en visreclames zorgt voor meer dierenleed, milieuvervuiling en klimaatopwarming;
  3. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toeziet op de vrijheid van meningsuiting, waar reclame onder valt, en dat het Hof oordeelt dat deze vrijheid ingeperkt mag worden als een groter belang, zoals volksgezondheid, wordt geschaad, en dit het geval kan zijn bij vleesreclames; 4. Het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten (in artikel 1, lid b, c, d, f, g, h en n) en het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen (in artikel 1, lid a, b, c, o en p) wettelijke kaders bieden wat onder de definitie vlees en vis (en bijbehorende producten) valt, en dat er geen Warenwetbesluit lijkt te zijn voor vlees afkomstig van wilde dieren die worden afgeschoten en ter consumptie worden aangeboden;

Overwegende dat:

  1. Het college van B&W voorzichtig enthousiast reageerde op een verbod op vleesreclames in de Utrechtse openbare ruimte, maar daarbij aangaf wel eerst de raadsbrief over reclame in alle breedte te willen behandelen die in het eerste kwartaal verschijnt;
  2. Deze behandeling te laat komt voor het weren van vlees- en visreclames uit de A0-concessie die per 1 februari 2023 meervoudig onderhands verlengd wordt;

Draagt het college op:

  1. In de concessie A0-reclame de eis op te nemen dat vlees- en visreclames verboden worden, hierbij de definities volgend uit bovengenoemde Warenwetbesluiten, plus de toevoeging “vlees afkomstig van andere dieren die niet in gevangenschap zijn gekweekt, gehouden en geslacht, maar dat wel ter consumptie wordt aangeboden”.

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Stevie Nolten, Bij1
Charlotte Passier, Volt
Esma Kendir, Student & Starter
Gert Dijkstra, EenUtrecht

Deze motie is verworpen. PvdA en CU hebben verdeeld gestemd, beide hadden 1 raadslid dat voor stemde.


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, PvdA, ChristenUnie, SBU, GroenLinks, S&S, Partij voor de Dieren

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, Denk, SBU, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)