Amen­dement Laat de bomen aan de Einst­eindreef staan!


22 december 2022

Amendement 122/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 december 2022, ter bespreking van het bestemmingsplan CHW Ivoordreef, Overvecht (BP).

Constaterende dat:

 • In het plangebied van het BP 206 bomen staan, waarvan er voor de planontwikkeling in totaal circa 126 moeten worden gekapt;
 • Volgens de toelichting bij het BP het merendeel van de bomen ouder is dan 50 jaar en daardoor waardevol is voor klimaatadaptie en biodiversiteit;
 • Volgens de toelichting bij het BP de conditie van de meeste bomen goed of redelijk is;
 • Naar aanleiding van de bouwenvelop dit plan eind 2021 ook is besproken in de commissie en de raad;
 • Een motie die het college opdraagt om de bomenstructuur aan de Einsteindreef zoveel als mogelijk in te passen in de bouwplannen voor de Ivoordreef toen niet is aangenomen, omdat het plan (ook toen al) in een ‘te ver stadium’ was;
 • Tijdens een recente bewonersbijeenkomst Bo-Ex heeft aangegeven dat de technische mogelijkheid bestaat om de bomenstructuur aan de Einsteindreef in het BP in te passen, maar dat dan twee grondgebonden koopwoningen komen te vervallen.

Overwegende dat:

 • De betrokkenheid van de Raad en de bewoners van Overvecht bij de (in 2021 voor het laatst) aangepaste plannen zowel eind 2021 als eind 2022 onvoldoende is geweest;
 • Zich de vraag doet stellen, wanneer de bewoners, maar ook de raad hun vinger moeten opsteken, als plannen bij de bouwenvelop al niet meer aangepast kunnen worden;
 • Het belang van de bouw van zoveel mogelijk betaalbare woningen in Overvecht niet mag worden onderschat;
 • Bouwplannen voor betaalbaar wonen aan de Ivoordreef heel goed te combineren zijn met het behoud van de bomenstructuur aan de Einsteindreef en dat hier duidelijk sprake is van een gemiste kans.

Besluit:

 • Aan de beslispunten toe te voegen een beslispunt 4:

4. Het bestemmingsplan CHW Ivoordreef, Overvecht aan te passen in die zin dat de bomenstructuur aan de Einsteindreef gehandhaafd wordt.

Hessel Stellinga, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Linda Bode, Volt


Status

Verworpen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Denk, CDA, Partij voor de Dieren

Tegen

Bij1, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SBU, GroenLinks, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Motie Ambitie 2x1 en 30 km/u Daalsetunnel invoeren voor 2030

Lees verder

Motie Verban vleesreclames uit A0-concessie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer