Partij voor de Dieren doet met sterke en grote lijst mee aan gemeen­te­raads­ver­kie­zingen Utrecht


Huidige raads­leden Maarten van Heuven en Anne Sasbrink op nummers 1 en 2

17 oktober 2021

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor de derde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. De conceptkandidatenlijst met daarop 25 kandidaten is vandaag gepubliceerd. Hierop is te zien dat de huidige raadsleden Maarten van Heuven (tevens fractievoorzitter) en Anne Sasbrink respectievelijk op plek 1 en 2 staan. Op 21 november stellen de leden op het partijcongres de kandidatenlijsten officieel vast. Dan wordt ook het concept verkiezingsprogramma aan de leden voorgelegd.

De kandidaten
De nummer 1 op de lijst voor Utrecht is Maarten van Heuven, de huidige fractievoorzitter. Hij zit sinds 2018 in de Utrechtse gemeenteraad voor de Partij voor de Dieren en zet zich onder meer in voor een beter dierenwelzijn in Utrecht, meer aandacht voor klimaatverandering, een gezonder, duurzamer en diervriendelijker voedselaanbod in Utrecht en een circulaire economie. Belangrijke wapenfeiten van Maarten zijn onder meer een nieuwe en verbeterde Nota Dierenwelzijn, het initiatiefvoorstel ‘Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte’ en het feit dat de gemeenteraad in juli 2019 op zijn initiatief de klimaatcrisis uitriep.

De nummer 2 op de lijst is Anne Sasbrink. Zij zit sinds 2019 in de Utrechtse raad voor de Partij voor de Dieren. Anne is onder meer verantwoordelijk voor de dossiers Ruimtelijke Ontwikkeling, Groen en Biodiversiteit en heeft op dit vlak diverse successen in de raad behaald. Zo kreeg zij voor elkaar dat de raad unaniem stemde voor een initiatiefvoorstel voor een herplantplicht voor iedere gekapte boom in Utrecht en zorgde ze ervoor dat bij ieder ruimtelijk plan voor bijvoorbeeld woningbouw of de openbare ruimte, de gevolgen voor bestaande bomen en dieren meegewogen worden. Ook pleitte zij er succesvol voor dat de gemeente aan de slag zou gaan met diervriendelijk bouwen en een flora- en faunavriendelijker groenbeheer, bijvoorbeeld door het laten staan van stoepplantjes en insectvriendelijke bermen.

De nummer 3 is Lisanne Snippe. Zij is sinds oktober 2019 fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren in Utrecht. Lisanne heeft net als de PvdD-raadsleden diverse dossiers onder haar hoede, zoals Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Mobiliteit, Milieu en Emissieloos Vervoer en Openbare Orde en Veiligheid. Ze heeft al ruime ervaring opgedaan met het raadswerk door in commissies namens de Partij voor de Dieren het woord te voeren.

De lijst van de Partij voor de Dieren is met 25 kandidaten de langste in Utrecht tot nu toe. “De kandidaten zijn ook ijzersterk, en we zien dat met de groei van de partij een indrukwekkende hoeveelheid aan talent zich aanmeldt om de handen uit de mouwen te steken. We gaan met veel vertrouwen een mooie verkiezingscampagne voeren!”, aldus lijsttrekker Maarten van Heuven. “We zien dat ons gedachtegoed meer en meer aansluiting vindt in de maatschappij, en we hebben zin om met dit team weer ons geluid te laten horen in Utrecht de komende vier jaar.”

Dieren, natuur en milieu
In Utrecht kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie, waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Statenfracties, waterschappen en gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is.

De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Utrecht. Zo wil de partij onder meer dat er in Utrecht alleen nog maar bomen gekapt worden als ze te ziek zijn en/of een ernstig gevaar vormen, dat er een einde komt aan hengelen en jacht en dat het college van B&W nu écht aan de slag gaat met een klimaatneutraal Utrecht, liefst in 2030.

De gehele ontwerpkandidatenlijst voor de gemeente Utrecht ziet er als volgt uit:

1. Maarten van Heuven

2. Anne Sasbrink

3. Lisanne Snippe

4. Louise de Vries

5. Anjo Travaille

6. Ron van Wonderen

7. Wendy Hoenkamp

8. Saskia Oskam

9. Caro Engels

10. Erik Strandstra

11. Alejandra Peña

12. Frank-Juriën Dam

13. René van der Kruk

14. Esther Korteweg

15. Donna Stolwijk

16. Diane van Diemen

17. Andreas Ligtvoet

18. Wanda Bodewitz

19. Xenia Minnaert

20. Christine Kuiper

21. Bert van der Lingen

22. Sebastiaan van Pruissen

23. Joost Heilbron

24. Willem van der Steeg

25. Eva van Esch

Gerelateerd nieuws

“Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte”

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Maarten van Heuven dient op donderdag 7 oktober een initiatiefvoorstel in om f...

Lees verder

Maarten van Heuven officieel lijsttrekker Partij voor de Dieren Utrecht

PvdD-fractievoorzitter en raadslid Maarten van Heuven is vandaag tijdens het 33e partijcongres van de Partij voor de Dieren o...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief

Betrokken personen