Partij voor de Dieren maakt Nota Dieren­welzijn een stuk dier­vrien­de­lijker


Bijna 50 punten PvdD in Nota Dieren­welzijn opgenomen, maar nog steeds dier­on­vrien­de­lijke punten in Nota

5 december 2019

Vandaag is een nieuwe Nota Dierenwelzijn aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad. Een groot deel van de Nota bevat punten die de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren heeft ingebracht. De Partij voor de Dieren is echter zeker nog niet tevreden over de Nota, vanwege enkele grote dierenwelzijnsissues, zoals hengelen en gericht fokken met dieren, die door deze Nota mogelijk blijven. De partij blijft dan ook hameren op een diervriendelijker Utrecht voor álle dieren. PvdD-fractievoorzitter Maarten van Heuven: “Ondanks alle goede resultaten is er nog veel werk aan de winkel en is de Nota voor de Partij voor de Dieren een beginpunt, geen eindpunt.”

De Partij voor de Dieren vindt deze nieuwe Nota Dierenwelzijn diervriendelijker dan de vorige, die in 2015 werd vastgesteld. Ook hier stonden al punten in die de PvdD had voorgesteld. In totaal heeft de partij 49 punten in deze nota geteld die dankzij de PvdD zijn verbeterd voor dieren in Utrecht. Van Heuven: “Denk bijvoorbeeld aan meer aandacht voor/actie op dierenmishandeling en huiselijk geweld, een verbod op het door de gemeente organiseren of subsidiëren van evenementen met roofvogels, uilen en reptielen en een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen en confetti. De Partij voor de Dieren is echter zeker nog niet tevreden over de Nota, omdat er nog steeds vier grote dieronvriendelijke punten in staan, namelijk op het gebied van de jacht, hengelen, het fokken van dieren op Steedes en kinderboerderijen en het organiseren van evenementen met dieren. We stemden weliswaar voor deze Nota Dierenwelzijn, omdat deze beter is dan de vorige, maar we hebben met een dikke zwarte stift laten aantekenen dat deze vier punten onze goedkeuring totaal niet kunnen wegdragen. De komende jaren blijven we ons er hard voor maken dat ook op deze punten Utrecht diervriendelijk wordt.”

5 verbetervoorstellen PvdD haalden het niet
De Partij voor de Dieren diende tijdens de raadsvergadering 5 verbetervoorstellen in: 1 om te voorkomen dat dieren op de landgoederen worden doodgeschoten in het kader van ‘faunabeheer’, 1 om per 1 januari 2022 een einde te maken aan hengelen in de gemeentelijke wateren, 1 om te voorkomen dat dieren op de Steedes en kinderboerderijen worden gefokt en vervolgens naar een opfokbedrijf of een slachthuis worden gebracht, 1 om te bewerkstelligen dat de gemeente zelf geen evenementen met dieren meer organiseert of subsidieert en 1 om ervoor te zorgen dat derden die een evenement met dieren willen organiseren dit ontraden wordt. De laatste twee kregen steun van de SP. Deze amendementen haalden het niet. De raad stemde in overgrote meerderheid voor de Nota Dierenwelzijn.

De Partij voor de Dieren vroeg tijdens de raad ook aandacht voor het feit dat Stichting Vogelopvang Utrecht minimaal tot 1 maart 2020 haar deuren moet sluiten vanwege financiële problemen. De partij vroeg de wethouder Dierenwelzijn er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de Vogelopvang weer opengaat en blijft, zodat noodlijdende vogels snel weer de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Hieronder onze voorstellen:

  1. Amendement Jacht anders inrichten in Utrecht: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-jacht-anders-inrichten-in-utrecht
  2. Amendement Op naar hengelvrije gemeentelijke wateren in 2022: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-op-naar-hengelvrije-gemeentelijke-wateren-in-2022
  3. Amendement Een strenger fokbeleid op de steedes en kinderboerderijen: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-een-strenger-fokbeleid-op-de-steedes-en-kinderboerderijen
  4. Amendement Geen inzet van dieren bij eigen of ondersteunde evenementen: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-geen-inzet-van-dieren-bij-eigen-of-ondersteunde-evenementen
  5. Amendement Afkeuren van gebruik dieren bij evenementen van derden: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-afkeuren-van-gebruik-dieren-bij-evenementen-van-derden

Stemverklaring bij de stemming over de Nota Dierenwelzijn:

Met de 5 ingediende amendementen hoopte de Partij voor de Dieren de Nota Dierenwelzijn een stuk diervriendelijker te maken, maar helaas kregen deze niet veel steun. Niettemin stemmen we vóór deze Nota, met een in dikke zwarte stift gemaakte aantekening dat wij de Nota nu niet diervriendelijk genoeg vinden en dat we over de 4 punten op leven en dood die wij aan de orde stelden zeker niet uitgepraat zijn. Omdat in de nota veel diervriendelijke punten van de Partij voor de Dieren terug te vinden zijn (om precies te zijn rond de 49!) en deze een verbetering is ten opzichte van de Nota van 2015, stemmen we er nu voor. Wij blijven echter strijden voor het welzijn van álle dieren in Utrecht.

NB De Nota is aangenomen met een vóórstem van alle partijen behalve de VVD

Gerelateerd nieuws

Lezing Ooit Aten we Dieren met Esther Ouwehand en schrijver Roanne van Voorst

Maandagavond 2 december om 19:30 uur organiseert Partij voor de Dieren Utrecht de lezing Ooit aten we Dieren. De weg naar een...

Lees verder

Deze jaarwisseling 84 vuurwerkvrije zones in Utrecht

Het aantal vuurwerkvrije zones groeit in Utrecht! Dankzij inspanningen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn er dez...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief